In ข่าวสารจาก บก.ปทส.

วันที่ 11 ก.พ.62 เวลา 13.00 น.โดยการอำนวยการสั่งการของ พ.ต.อ.พิบูลย์ เวียงจันทร์ ผกก.4 บก.ปทส., พ.ต.ท.สมเกียรติ สมบูรณ์บริรักษ์ รอง ผกก.4 บก.ปทส., พ.ต.ท.ระวิพันธ์ สุวรรณรัตน์ สว.กก.4 บก.ปทส. ผู้ตรวจยึด/จับกุม ร.ต.ท.อำนวย จันทะวงษ์ หัวหน้าชุดสายตรวจฯ จว.แพร่ พร้อมกับพวก ร่วมกับ
– เจ้าหน้าที่ป่าไม้ หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พร.12 (แม่จั๊วะ),พร.9(ช่อแฮ)
– เจ้าหน้าที่สวนป่าเด่นชัย
– ปลัดอำเภอเด่นชัยฝ่ายความมั่นคง
– เจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันปราบปรามที่ 3 ภาคเหนือ
– เจ้าหน้าที่ชุดสายตรวจสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ 13 สาย 3
– เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองบ้านหัวฝายฯ
– ร่วมกันทำการตรวจยึด 1 ราย ไม่พบตัวผู้กระทำผิด พร้อมด้วยของกลาง ไม้สักท่อนจำนวน 52 ท่อน ปริมาตร 1.89 ลบ.ม.(คิดเป็นค่าเสียหายของรัฐ 113,400 บาท)
– โดยกล่าวหาว่า กระทำความผิดตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 ม.11 ฐาน ทำไม้หรือทำด้วยประการใดๆ ซึ่งเป็นอันตรายแก่ไม้หวงห้ามโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่, ม.69 ฐาน มีไม้สักอันยังมิได้แปรรูปไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต และ พ.ร.บ.ป่าสงวนฯ พ.ศ.2507 ม.14 ฐาน ทำไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติโดยไม่ได้รับอนุญาต
– เหตุเกิดที่ บริเวณป่าห้วยม่วงและป่าดอยจุกหลวง ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่จั๊วะ – แม่มาน หมู่ 2 ต.แม่จั๊วะ อ.เด่นชัย จว.แพร่
– นำส่ง พงส.สภ.เด่นชัย จว.แพร่ ดำเนินคดี ตาม ปจว.ข้อ 3 เวลา 17.00 น. คดีที่ 25/62 ยึดทรัพย์ที่ 8/62 ลง 11 ก.พ.62 ร.ต.อ.นรินทร์ รัตนนัด พงส. ร.ต.อ.ธวัชชัย เวียงยา โทร 061 – 3455669 รายงาน

 

Recent Posts