In ข่าวสารจาก บก.ปทส.

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น กก.4 บก.ปทส. โดยการอำนวยการสั่งการของ พ.ต.อ.พิบูลย์ เวียงจันทร์ ผกก.4 บก.ปทส.,พ.ต.ท.สรรเสริญ ศิริพันธ์ รอง ผกก.4 บก.ปทส., พ.ต.ท.พากษกรณ์ เจนใจ สว.กก.4 บก.ปทส.เจ้าหน้าที่ชุดตรวจยึด/จับกุม ชุดปฏิบัติการสืบสวนปราบปรามประจำจังหวัดลำปาง สายที่ 1 ( เมืองลำปาง) ร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ลป.4 (แม่เสริม) เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เสริมงาม เจ้าหน้าที่ทหาร ชป.มช.อ.เสริมงาม เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง อ.เสริมงาม ตรวจยึด/จับกุม 1 ราย ผู้ต้องหา – คน ตรวจยึดพื้นที่ป่าถูกบุกรุก  พื้นที่ป่าถูกบุกรุก คิดเป็นพื้นที่ จำนวน 12 – 1 – 88 ไร่ ค่าเสียหายของรัฐเป็นเงิน 851,005.-บาท  ไม้หวงห้าม (ติ้ว) จำนวน 22 ท่อน ปริมาตร 0.51 ลบ.ม. คิดค่าเสียหายของรัฐเป็นเงิน 5,100.-บาท
โดยกล่าวหาว่ากระทำผิดพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔  มาตรา ๕๔ ประกอบ ๗๒ ตรี ฐาน “ก่อสร้าง หรือกระทำด้วยประการใดๆ อันเป็นการทำลายป่า หรือเข้ายึดถือครอบครองป่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต” มาตรา 69 ฐาน “มีไว้ในครอบครองซึ่งไม้หวงห้ามอันยังมิได้แปรรูปโดยไม่มีรอยตราค่าภาคหลวงหรือรอยตรารัฐบาลขาย พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 มาตรา 14 ประกอบมาตรา 31 ฐาน “ยึดถือครอบครอง ทำประโชน์ หรืออยู่อาศัยในที่ดิน ก่อสร้าง แผ้วถาง เผาป่า ทำไม้ เก็บหาของป่า หรือกระทำด้วยประการใดๆ อันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่”

เหตุเกิดบริเวณป่าห้วยเดื่อ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่เสริม ด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้บ้านสบเสริมท้องที่หมู่ที่ 9 ตำบลเสริมกลาง อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง  นำส่ง สภ.เสริมงาม ดำเนินคดีตาม ปจว.ข้อ 4 เวลา 22.00 น. คดีอาญาที่ 173/2561 ยึดทรัพย์ที่ 58/2561 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2561 ร.ต.อ.มนัส ใจวัน พงส.ฯ
ด.ต.คมชาญ เหรียญทอง
ผบ.หมู่ กก.4 บก.ปทส.
ผู้รายงาน

Recommended Posts