In ข่าวสารจาก บก.ปทส.

วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 11.00 น.

โดยการอำนวยการสั่งการของ พ.ต.อ.พิบูลย์ เวียงจันทร์ ผกก.4 บก.ปทส.,พ.ต.ท.อัศวธรณ์ วงษ์สวัสดิ์ รอง ผกก.4 บก.ปทส.,พ.ต.ต.ยศวัฒน์ เอกกุล สว.กก.4 บก.ปทส.เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปฏิบัติการสืบสวนปราบปรามจังหวัดลำปางสายที่ 2 (เถิน)

ร่วมกับ – เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ลป.1 (แม่พริก) – เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอแม่พริก – สมาชิกกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอแม่พริก – ผู้ใหญ่บ้าน บ้านแม่เชียงรายบน หมู่ 6 ตำบลพระบาทวังตวง อำเภอแม่พริก จังหวดลำปาง

ร่วมกันทำการตรวจยึดการกระทำผิด 1 ราย ไม่พบตัวผู้กระทำผิด ตรวจยึดพื้นที่ถูกบุกรุกแผ้วถางจำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 7 – 3 – 79 ไร่ คิดเป็นมูลค่าเสียหายของรัฐเป็นเงิน 540,600 บาท

โดยกล่าวหาว่ากระทำผิด พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 ม.14 ฐาน”บุกรุก ยึดถือ ครอบครอง ทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในที่ดิน ก่อสร้าง แผ้วถาง หรือกระทำด้วยประการใดๆอันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติโดยไม่ได้รับอนุญาต”

พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 ม.54 ฐาน”ก่อสร้าง แผ้วถาง หรือกระทำด้วยประการใดๆอันเป็นการทำลายป่า หรือเข้ายึดถือครอบครองป่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่น โดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่”

เหตุเกิดบริเวณป่าป่าด้านทิศตะวันตกบ้านแม่เชียงรายบน ในเขตป้าสงวนแห่งชาติป่าแม่วะ ท้องที่บ้านแม่เชียงรายบน ม.4 ต.พระบาทวังตวง อ.แม่พริก จ.ลำปาง เมื่อวันที่ 20 มิ.ย.62 เวลา11.00 น.ส่ง พงส.สภ.แม่พริก ตาม ปจว.ข้อ 3 คดี 61/62 ลง 21 มิ.ย.62 พ.ต.ท.เกรียงไกร วัฒนะ พงส.ร.ต.อ.ชยพล รอดจากเข็ญ โทร 063 – 771 – 0718 รายงาน

Recent Posts