In ข่าวสารจาก บก.ปทส.

 

วันที่ 30 พ.ค. 2562 เวลา 13.30 น. โดยการอำนวยการสั่งการของ พ.ต.อ.พิบูลย์ เวียงจันทร์ ผกก.4 บก.ปทส. พ.ต.ท.อัศวธรณ์ วงษ์สวัสดิ์ รอง ผกก.4 บก.ปทส.ให้ พ.ต.ต.ยศวัฒน์ เอกกุล สว.กก.4 บก.ปทส. นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปฏิบัติการสืบสวนปราบปรามประจำจังหวัดลำปาง สายที่ 1 (เมืองลำปาง)ร่วมกับ
-เจ้าหน้าที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 ลำปาง
-เจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันและปราบปรามที่ 3 ภาคเหนือ กรมป่าไม้
-เจ้าหน้าที่ตำรวจ ภ.5 ชุด ศปทส.
-เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.ตชด.33 เชียงใหม่
-เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.สส.ภ.จว.ลำปาง
-เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง อ.แม่เมาะ
จับกุม 1 ราย ผู้ต้องหา – คน
ตรวจยึดพื้นที่ป่าถูกบุกรุก พื้นที่ จำนวน 4 – 2 – 68 ไร่ คิดค่าเสียหายของรัฐเป็นเงิน 317,560 บาท
โดยกล่าวหาว่า กระทำความผิด
พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔
-มาตรา 54 ฐาน “บุกรุก ยึดถือ ครอบครอง เผาป่า หรือกระทำด้วยประการใดๆ อันเป็นการทำลายป่าโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่”
พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507
-มาตรา 14 ประกอบ มาตรา 31 ฐาน “ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เผาป่า ทำไม้ หรือกระทำด้วยประการใดๆ อันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่”
เหตุเกิดบริเวณ ป่าข้างเส้นทางเข้าอ่างเก็บน้ำแม่ป๋อน ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่จางฝั่งซ้าย ท้องที่หมู่ 1 ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ จว.ลำปาง
นำส่ง สภ.แม่เมาะ ดำเนินคดีตาม ปจว.ข้อ 3 เวลา 16.00 น. คดีที่ 198/2562 ลง 30 พ.ค. 2562
ร.ต.อ.ไพโรจน์ ธิแจ้ พงส.ฯ
ด.ต.คมชาญ เหรียญทอง
ผบ.หมู่ กก.4 บก.ปทส.
โทร 08999 88873
ผู้รายงาน


 

วันที่ 30 พ.ค. 2562 เวลา 14.00 น.

โดยการอำนวยการสั่งการของ พ.ต.อ.พิบูลย์ เวียงจันทร์ ผกก.4 บก.ปทส. พ.ต.ท.อัศวธรณ์ วงษ์สวัสดิ์ รอง ผกก.4 บก.ปทส.ให้ พ.ต.ต.ยศวัฒน์ เอกกุล สว.กก.4 บก.ปทส. นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปฏิบัติการสืบสวนปราบปรามประจำจังหวัดลำปาง สายที่ 1 (เมืองลำปาง)ร่วมกับ
-เจ้าหน้าที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 ลำปาง
-เจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันและปราบปรามที่ 3 ภาคเหนือ กรมป่าไม้
-เจ้าหน้าที่ตำรวจ ภ.5 ชุด ศปทส.
-เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.ตชด.33 เชียงใหม่
-เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.สส.ภ.จว.ลำปาง
-เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง อ.แม่เมาะ
จับกุม 1 ราย ผู้ต้องหา – คน
ตรวจยึดพื้นที่ป่าถูกบุกรุก พื้นที่ จำนวน 2 – 3 – 20 ไร่ คิดค่าเสียหายของรัฐเป็นเงิน 190,400 บาท
โดยกล่าวหาว่า กระทำความผิด
พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔
-มาตรา 54 ฐาน “บุกรุก ยึดถือ ครอบครอง เผาป่า หรือกระทำด้วยประการใดๆ อันเป็นการทำลายป่าโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่”
พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507
-มาตรา 14 ประกอบ มาตรา 31 ฐาน “ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เผาป่า ทำไม้ หรือกระทำด้วยประการใดๆ อันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่”
เหตุเกิดบริเวณ ป่าข้างเส้นทางเข้าอ่างเก็บน้ำแม่ป๋อน ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่จางฝั่งซ้าย ท้องที่หมู่ 1 ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ จว.ลำปาง
นำส่ง สภ.แม่เมาะ ดำเนินคดีตาม ปจว.ข้อ 3 เวลา 16.00 น. คดีที่ 199/2562 ลง 30 พ.ค. 2562
ร.ต.อ.ไพโรจน์ ธิแจ้ พงส.ฯ
ด.ต.คมชาญ เหรียญทอง
ผบ.หมู่ กก.4 บก.ปทส.
โทร 08999 88873
ผู้รายงาน

Recent Posts