In ข่าวสารจาก บก.ปทส.

วันที่ 15 ก.พ. 62 เวลา 13.00 น.สายตรวจพิษณุโลก,พิจิตร โดยการอำนวยการของ พ.ต.อ.พิบูลย์ เวียงจันทร์ ผกก.4 บก.ปทส. พ.ต.ท.สมเกียรติ สมบูรณ์บริรักษ์ รองผกก.4 บก.ปทส. พ.ต.ท.วรพงษ์ เรือนชุ่มเชย สว.กก4บก.ปทส. ร่วมกับ
1.เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พล.9(ปากพาน)
2.เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พล.2(วัดโบสถ์)
3.เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้วัดโบสถ์
4.เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรวัดโบสถ์
ทำการตรวจยึดพื้นที่ถูกแผ้วทางและเผาป่าจำนวน 4-3-20ไร่ และไม้สักท่อนจำนวน 40ท่อนปริมาตร 2.866 ลบ.ม.ค่าเสียหายของรัฐคิดเป็นเงินจำนวน 357,324.03 บาท

โดยกล่าวหาว่า
-มีไม้(สัก)หวงห้ามอันยังมิได้แปรรูปไว้ในครอบครองโดยมิได้รับอนุญาตจากพนักงานเจเาหน้าที่ตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 ม.69
-ก่นสร้างแผ้วถางหรือเผาป่ากระทำการใดๆอันเป็นการทำลายป่าหรือเข้ายึดถือครอบครองเพื่อตนเองหรือผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตตาม พ.ร.บ.ป่าไม้2484ม.54
เหตุเกิดที่บริเวณป่าท้ายบ้านปากพาน ป่าสองฝั่งน้ำแคว ม.6 ต.คันโช้ง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก เมื่อวันที่ 15 ก.พ. 62 เวลา 13.00 น. ส่ง พงส.สภ.วัดโบสถ์ ดำเนินคดี

ร.ต.อ.ปราโมทย์ แดนโภชน์ รายงาน โทร.0901495460

Recent Posts