In ข่าวสารจาก บก.ปทส.

วันที่ 19 ก.ค.62 เวลา 09.30 น.

โดยการอำนวยการสั่งการของ พ.ต.อ.พิบูลย์ เวียงจันทร์ ผกก.4 บก.ปทส. พ.ต.ท.อัศวธรณ์ วงษ์สวัสดิ์ รอง ผกก.4 บก.ปทส., พ.ต.ท.พากษกรณ์ เจนใจ สว.กก.4 บก.ปทส., เจ้าหน้าที่ตรวจยึด/จับกุม ร.ต.ท.อำนวย จันทะวงษ์ หัวหน้าชุดปฏิบัติการสืบสวนปราบปรามฯ ประจำ จว.แพร่ พร้อมกับพวก ร่วมกับ
– เจ้าหน้าที่ ชป.ฝ่ายปกครองแพร่
– เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ ลองฯ
– เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พร.10(แม่ต้า),พร.11(บ้านปิน)
– เจ้าหน้าที่สำนักทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่
– เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้ ภาคเหนือ 2
– เจ้าหน้าที่ตำรวจ ชุด ชป.ศปทส.ภ.5
– เจ้าหน้าที่ ตชด.32 พะเยา, เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ..ลองฯ, เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอ.ลอง จว.แพร่, ผู้ใหญ่บ้านแม่จองไฟ หมู่ 2 ต.ห้วยอ้อฯ

ได้ร่วมกันตรวจยึด/จับกุม 1 ราย ไม่พบตัวผู้กระทำผิด
– ของกลาง ไม้สักท่อน 5 ท่อน ปริมาตร 2.31 ลบ.ม.(มูลค่าของกลาง 138,600 บาท)ไม้สักแปรรูป 34 ผ/ล ปริมาตร 0.44 ลบ.ม.(มูลค่าของกลาง 52,800 บาท),ไม้กระยาเลยแปรรูป 31 ผ/ล ปริมาตร 0.61 ลบ.ม.(มูลค่าของกลาง 26,300 บาท)
-โดยกล่าวหาว่า กระทำความผิดตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 ฐาน ร่วมกันทำไม้หวงห้ามโดยมิได้รับอนุญาต, ร่วมกันมีไว้ในครอบครองซึ่งไม้หวงห้ามอันยังมิได้แปรรูปโดยไม่มีรูปรอยตราค่าภาคหลวงหรือตรารัฐบาลขายโดยไม่ได้รับอนุญาต, มีไม้สักแปรรูปไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต, มีไม้กระยาเลยหวงห้ามแปรรูปไว้ในครอบครองมีปริมาตรเกินกว่า 0.20 ลบ.ม.โดยไม่ได้รับอนุญาต และ พ.ร.บ.ป่าสงวนฯ พ.ศ.2507 ฐาน ทำไม้ในเขตป่าสงวนฯโดยไม่ได้รับอนุญาต
– เหตุเกิดที่ บริเวณป่าหลังโรงเรียนบ้านแม่จองไฟ หมู่ 2 ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จว.แพร่ ในเขตป่าสงวนฯป่าแม่ลาน – แม่กาง
– นำส่ง สภ.ลอง จว.แพร่ ดำเนินคดีตาม ปจว.ข้อ 6 เวลา 18.00 น. คดีอาญาที่ 234/62 ยึดทรัพย์ที่ 88/62 ลง 19 ก.ค.62 ร.ต.อ.สันติ ขุนชุ่ม พงส. ร.ต.อ.ธวัชชัย เวียงยา
รอง สว.(ป) กก.4 บก.ปทส.โทร 061 3455669 ผู้รายงาน

Recent Posts