In ข่าวสารจาก บก.ปทส.

วันที่ 20 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น.

สายตรวจ กก.4 บก.ปทส.จังหวัดลำปางสายที่ 2 (เถิน).  โดยการอำนวยการสั่งการของ พ.ต.อ.พิบูลย์ เวียงจันทร์ ผกก.4 บก.ปทส.,พ.ต.ท.อัศวธรณ์ วงษ์สวัสดิ์ รอง ผกก.4 บก.ปทส.,พ.ต.ต.ยศวัฒน์ เอกกุล สว.กก.4 บก.ปทส.

ได้ร่วมกับ

– เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า(ศปก.พป.)ส่วนหน้าจังหวัดลำปาง

– เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ลป.17 (แม่มอกตอนขุน)

– ผู้ใหญ่บ้าน บ้านท่าเกวียน หมู่ 7 ต.เวียงมอก อ.เถิน จ.ลำปาง

ทำการตรวจพื้นที่ถูกบุกรุกแผ้วถาง จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 7 – 0 – 21 ไร่ คิดค่าเสียหายของรัฐเป็นเงิน 479,570 บาท ไม่พบตัวผู้กระทำผิด โดยกล่าวหาว่ากระทำผิด พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 ม.54 ฐาน” แผ้วถาง หรือกระทำด้วยประการใดๆอันเป็นการทำลายป่า หรือเข้ายึดถือครอบครอง แผ้วถางป่า หรือกระทำด้วยประการใดๆอันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติโดยไม่ได้รับอนุญาต”

เหตุเกิดบริเวณป่าห้วยปิ้ง ท้องที่บ้านท่าเกวียน หมู่ 7 ต.เวียงมอก อ.เถิน จ.ลำปาง เมื่อ 20 ก.ย.2562 เวลา 13.30 น.ส่ง พงส.สภ.เวียงมอก ตาม ปจว.ข้อ 1 คดีที่ 92/2562 เวลา 17.20 น. พ.ต.ท.สมนึก เปี๊ยสาย พงส.ร.ต.อ.ชยพล รอดจากเข็ญ โทร 063-771-0718 รายงาน

 

Recent Posts