In การจับกุม กก4, ข่าวเด่น

กก.4 บก.ปทส.(จ.น่าน)

วันที่ 4 มกราคม 2563 เวลา 11.10 น. ภายใต้การอำนวยการสั่งการของ พ.ต.อ.ศานุวงษ์ คงคาอินทร์ ผกก.4 บก.ปทส., พ.ต.ท.วันพิชิต วัฒนศักดิ์มณฑา รอง ผกก.4 บก.ปทส., พ.ต.ต.ชานนท์ รัตนประทีป สว.กก.4 บก.ปทส.
ให้ ชุดปฎิบัติการสืบสวนปราบปราม กก.4 บก.ปทส.จว.น่าน ร่วมกับ
-จนท.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ นน.6 (ปัว)
-จนท.หน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ นน.7 (บ่อเกลือ)
-จนท.ชุดปฎิบัติการพิเศษสำนักจัดการทรัพยากรที่ 3 (สาขาแพร่)
-จนท.ชุดปฏิบัติการพิเศษศูนย์ป่าไม้น่าน

-ร่วมกันตรวจยึดจับกุม 1 ราย ผู้กระทำผิด – คน.
ตรวจยึด ไม้สักท่อน จำนวน 8 ท่อน ปริมาตร 3.83 ลบ.ม คิดเป็นค่าเสียหายของรัฐพึ่งได้ เป็นเงิน 229,400 บาท.

ข้อหาความผิด
– พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ. 2484 มาตรา 11 ฐานทำไม้หวงห้าม(สัก)โดยมิได้รับอนุญาต. มาตรา 69 ฐานมีไม้หวงห้าม(สัก)อันยังมิได้แปรรูปไว้ในความครอบครองโดยมิได้รับอนุญาต.

เหตุเกิด บริเวณป่าข้างทางถนนสาย ปัว-น้ำยาว ระหว่างหลัก กม.ที่ 14 – 15 ท้องที่บ้านดอนมูล หมู่ที่ 5 ต.ศิลาเพชร อ.ปัว จ.น่าน พิกัดที่ 47Q 702939,2110284

จึงได้ร่วมกันทำการบันทึกตรวจยึดจับกุม และนำเอกสารที่เกี่ยวข้อง นำส่ง พงส.สภ.ปัว จว.น่าน เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายตามปจว.ข้อ 2 เวลา 18.00 น.คดีอาญาที่ 2/2563 ยึดทรัพย์ที่ 1/2563
ลงวันที่ 4 มกราคม 2563
ร.ต.อ.นิคม กันทะเสน รอง.สว.(สอบสวน) สภ.ปัว จว.น่าน.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

พ.ต.ต.ชานนท์ รัตนประทีปสว.กก.4 บก.ปทส. 061-106-4398รายงาน

Recent Posts