In ข่าวสารจาก บก.ปทส.

วันที่ 3 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น.

โดยการอำนวยการสั่งการของ พ.ต.อ.พิบูลย์ เวียงจันทร์ ผกก.4 บก.ปทส.,พ.ต.ท.อัศวธรณ์ วงษ์สวัสดิ์ รอง.ผกก.4 บก.ปทส.,พ.ต.ท.พากษกร์ เจนใจ สว.ผกก.4 บก.ปทส. ได้นำกำลังเจ้าหน้าที่สายตรวจฯ ประจำจังหวัดน่าน.

ร่วมกับ
1.เจ้าหน้าที่ป่าไม้หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ นน.14 (แม่สาคร),นน.15 (นาสา)
2.เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้ สำนักจัดการที่ทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่
3.เจ้าหน้าที่ภายปกครองอำเภอเวียงสา
4.เจ้าหน้าที่ทหาร ชุดมวลชนอำเภอเวียงสา
5.เจ้าหน้าที่ตำรวจ ตชด. 324.น่าน.

-ได้ร่วมจับกุม นายรุ่งเพชร และนายยงยุทธ พร้อมของกลางดังนี้.
1.ไม้สักท่อน จำนวน 10 ท่อน. ปริมาตร 3.37 ลบ.ม ไม้ประดู่ท่อน จำนวน 1 ท่อน ปริมาตร 0.15 ลบ.ม คิดเป็นค่าเสียหายรัฐพึ่งได้รับเป็นเงิน 229,050 บาท. (สองแสนสองหมื่นเก้าพันห้าสิบบาทถ้วน)
2.ไม้สักแปรรูป จำนวน 18 แผ่นlเหลี่ยม ปริมาตร 0.93 ลบ.ม.คิดเป็นค่าเสียหายที่รัฐพึ่งได้รับเป็นเงิน 111,600 บาท.(หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน)

-อุปกรณ์การกระทำผิด
1.เลื่อนโซ่ยนต์ดักแปลง พร้อมโซ่และบาร์ ยาว 36 นิ้ว. จำนวน 1 เครื่อง
2.สายไฟพร้อมปลั๊กยาว 80 เมตร จำนวน 1 เส้น.
โดยกล่าวหาว่ากระทำผิดตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 และ พ.ร.บ.เลื่อนโซ่ยนต์ พ.ศ.2535
1.ฐานร่วมกันทำไม้แปรรูปโดยมิได้รัอนุญาต
2.ฐานร่วมกันมีไม้สักแปรรูปไว้ในความครอบครองโดยมิได้รับอนุญาต
3.ฐานร่วมกันมีไม้หวงห้ามอันยังมิได้แปรรูปไว้ในความครอบครองโดยมิได้รับอนุญาต.
4.ฐานร่วมกันมีเลื่อนโซ่ยนต์ไว้ในความครอบครองโดยมิได้รับอนุญาต.

– เหตุเกิดที่สวนหลังบ้านเลขที่ 28 ท้องที่บ้านผาเวียง หมู่ที่ 5 ต.ส้าน อ.เวียงสา จว.น่าน. พิกัดที่ 47 คิว 0681510 E,2042607N เมื่อวันที่ 3 มิ.ย. 2562 เวลา 13.30 น.

– นำส่ง พนักงานสอบสวน สภ.เวียงสา จว.น่าน ดำเนินคดีตาม ปจว.ข้อ 6 เวลา 18.40 น. ลงวันที่ 3 มิ.ย. 2562 คดีอาญาที่ 167l2562 ยึดทรัพย์ที่ 76l2562 ร.ต.อ.ปิยะพงษ์ กัญชนะ พงส. ร.ต.ท.สมบัติ แกล้วกล้า 089-2641998 รายงาน.

 

Recent Posts