In การจับกุม กก4, ข่าวเด่น

วันที่ 7 มกราคม 2563 เวลา 17.30 น.

ภายใต้การอำนวยการสั่งการของ พ.ต.อ.ศานุวงษ์ คงคาอินทร์ ผกก.4 บก.ปทส., พ.ต.ท.วันพิชิต วัฒนศักดิ์มณฑา รอง ผกก.4 บก.ปทส., พ.ต.ต.ชานนท์ รัตนประทีป สว.กก.4 บก.ปทส. ให้ ชุดปฎิบัติการสืบสวนปราบปราม กก.4 บก.ปทส.จว.แพร่ ร่วมกับ
– จนท.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พร.10,11 (แม่ต้า, บ้านปิน)
– จนท.หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ลอง ศูนย์ป่าไม้แพร่
– จนท.ชุดปฎิบัติการพิเศษ สจป.ที่ 3 (สาขาแพร่)
– จนท.ชุดปฏิบัติการพิเศษศูนย์ป่าไม้ ภาคเหนือ 2
– จนท.ศูนย์ป้องกันปราบปรามที่ 3 ภาคเหนือ
– จนท.ชุดปฎิบัติการพิเศษฝ่ายปกครอง แพร่
– จนท.พยัคฆ์ไพรเคลื่อนที่เร็ว ชุด 4 และ ชุด ฉก.พยัคฆ์ไพร
– จนท.อุทยานแห่งชาติดอยผากลอง
– จนท.ตชด.32 (พะเยา)
– จนท.ตำรวจ สภ.เวียงต้า อ.ลอง จว.แพร่

ร่วมกันตรวจยึดจับกุม 1 ราย ผู้กระทำผิด 1 คน

ตรวจยึด ไม้ประดู่ท่อน จำนวน 12 ท่อน ปริมาตร 4.58 ลบ.ม. คิดเป็นค่าเสียหายของรัฐพึ่งได้ เป็นเงิน 160,300 บาท

ข้อหาความผิด
– พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ. 2484 มาตรา 11 ฐานทำไม้ หรือเจาะ หรือสับหรือเผาหรือทำอันตรายด้วยประการใดๆแก่ไม้หวงห้ามโดยไม่ได้รับอนุญาต,มาตรา 69 ฐานมีไว้ในครอบครองซึ่งไม้หวงห้ามอันยังมิได้แปรรูปไว้ในครอบครองโดยไม่มีรอยตราค่าภาคหลวงหรือรอยตรารัฐบาลขาย

เหตุเกิดที่ บริเวณป่าบ้านแป้น หมู่ 1 ต.เวียงต้า อ.ลอง จ.แพร่ พิกัดที่ 47Q 606899 E ,2023427 N

จึงได้ร่วมกันทำการบันทึกตรวจยึดจับกุม และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ส่ง พงส.สภ.เวียงต้า อ.ลอง จว.แพร่ เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย ตามปจว.ข้อ 9 เวลา 21.30 น.คดีอาญาที่ 8/2563 ยึดทรัพย์ที่ 1/2563 ลงวันที่ 7 มกราคม 2563 ร.ต.อ.ธีรยุทธ ปรียานุวัฒน์ รอง.สว.(สอบสวน) สภ.เวียงต้า อ.ลอง จว.แพร่

พ.ต.ต.ชานนท์ รัตนประทีปสว.กก.4 บก.ปทส. โทร. 061 – 106-4398 รายงาน

 

Recent Posts