In การจับกุม กก4, ข่าวเด่น, จิตอาสา

วันนี้ (6 พฤษภาคม 2563) เวลา 08 .30 น.
ภายใต้การอำนวยการสั่งการของ พ.ต.อ.ศานุวงษ์ คงคาอินทร์ ผกก.4 บก.ปทส., พ.ต.ท.วันพิชิต วัฒนศักดิ์มณฑา รอง ผกก.4 บก.ปทส. และ พ.ต.ต.ชานนท์ รัตนประทีป สว.กก.4 บก.ปทส. ให้ชุดปฏิบัติการสืบสวนปราบปราม จว.อุตรดิตถ์ ร่วมกันเป็นจิตอาสาประกอบด้วย

1.ร.ต.อ.ชัยมงคล ผลขาว
2. ด.ต.วรากร เหมะตระกูลชัย
3.ด.ต.ธนูทอง ฤทธิ์รอด
4.ด.ต.เสนอ หลวงขัน
5.ด.ต.อุทัย ไชยศรีสงคราม
6.ด.ต.จักรภัทร์ ขวัญกิจนิรามัย
7.ส.ต.อ.ทินภัตร เมธากีรติ

ร่วมกับ หน่วยป้องกันพัฒนาป่าไม้ทองแสนขัน หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน ฝ่ายปกครอง กำนันทุกตำบล ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านนาอิน อ.นาอิน จว.อุตรดิตถ์ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ต.นาอิน สภ.นาอิน จว.อุตรดิตถ์

ร่วมกันปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2563 ณ ศูนย์ป่าไม้ จว.อุตรดิตถ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกให้แก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานในพื้นที่ เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ตลอดจนเพื่อเป็นการลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศและการลดมลพิษจากฝุ่นและหมอกควันในพื้นที่
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ด.ต.ธนูทอง ฤทธิ์รอด ผบ.หมู่ กก.4 บก.ปทส. (รายงาน) โทร.0857305553

Recent Posts