In การจับกุม กก4, ข่าวเด่น, จิตอาสา

วันนี้ (5 พฤษภาคม 2563) เวลา 10 .00 น.
ภายใต้การอำนวยการสั่งการของ พ.ต.อ.ศานุวงษ์ คงคาอินทร์ ผกก.4 บก.ปทส., พ.ต.ท.วันพิชิต วัฒนศักดิ์มณฑา รอง ผกก.4 บก.ปทส. และ พ.ต.ต.ชานนท์ รัตนประทีป สว.กก.4 บก.ปทส. ให้ชุดปฏิบัติการสืบสวนปราบปราม จว.น่าน

ร่วมกับ หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน กำนันทุกตำบล ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน นายกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ของ อำเภอสันติสุข จว.น่าน

ร่วมกันปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2563 ณ สวนสาธารณะอุ่นไอรัก เฉลิมพระเกียรติอำเภอสันติสุข จว.น่าน

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกให้แก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานในพื้นที่ เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ตลอดจนเพื่อเป็นการลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศและการลดมลพิษจากฝุ่นและหมอกควันในพื้นที่

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ร.ต.อ.ทนงศักดิ์ มาขวา รอง สว.กก.4 บก.ปทส. (รายงาน) 0818607399

Recent Posts