In การจับกุม กก4, ข่าวเด่น

วันนี้ (3 พฤษภาคม 2563) เวลา 11.30 น.
ภายใต้การอำนวยการสั่งการของ พ.ต.อ.ศานุวงษ์ คงคาอินทร์ ผกก.4 บก.ปทส., พ.ต.ท.วันพิชิต วัฒนศักดิ์มณฑา รอง ผกก.4 บก.ปทส. และ พ.ต.ต.ชานนท์ รัตนประทีป สว.กก.4 บก.ปทส. ให้ชุดปฏิบัติการสืบสวนปราบปราม จว.น่าน ร่วมกับ
– จนท.หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เวียงสา
– จนท.หน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ นน.13 (น้ำสา)
– จนท.หน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ นน.15 (นาสา)
– ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้น่าน
– จนท.ชุด ศ.ปทส.ภ.จว.น่าน
– จนท.ตร.ตชด.ที่ 324
– ชุดปฏิบัติการพิเศษป้าไม้ สจป. ที่ 3 สาขาแพร่
– หน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ นน.4(ท่าวังผา)
ได้ร่วมกันตรวจยึด ไม้กระยาเลยหวงห้าม (ประดู่,แดง) ท่อน จำนวน 10 ท่อน ปริมาตร 2.11 ลบ.ม. คิดเป็นค่าเสียหายของรัฐเป็นเงิน จำนวน 73,850 บาท โดยกล่าวหาว่ามีความผิดตาม พ.ร.บ.ป้าไม้ พ.ศ.2484 มาตรา 11,69 ข้อหาฐาน
– “ทำไม้โดยมิได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่”
– “มีไม้กระยาเลยหวงห้าม (มะค่าโมง) อันยังมิได้แปรรูป ปริมาตร 0.20 ลบ.ม. ไว้ในครอบครองโดยมิได้รับอนุญาต”
และ พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 มาตรา 14 ฐาน “ทำไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติโดยมิได้รับอนุญาต”
ของกลาง ไม้กระยาเลยแปรรูป จำนวน 80 แผ่น/เหลี่ยม ปริมาตร 2.09 ลบ.ม. ค่าเสียของรัฐคิดเป็นเงิน จำนวน 81,200 บาท
สถานที่เกิดเหตุ บริเวณลำห้วยหลอดใต้ ท้องที่บ้านห้วยหลอด หมู่ 5 ต.ยาบหัวนา อ.เวียงสา จว.น่าน อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าน้ำสาและป่าแม่สาครฝั่งซ้าย พิกัด 47Q 665071 E 2051165 N นำของกลาง ส่ง พงส.สภ.เวียง จว.น่าน เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป ตาม ปจว. ข้อ 2 เวลา 17.36 น. คดีอาญาที่ 209/63 ยึดทรัพย์ที่ 107/63 ลง 3 พ.ค.63 ร.ต.ท.เกียรติศักดิ์ พันธจักร์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.เวียงสา จว.น่าน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ร.ต.อ.ทนงศักดิ์ มาขวา รอง สว.กก.4 บก.ปทส. (รายงาน) 0818607399

Recent Posts