In การจับกุม กก4, ข่าวเด่น

วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.30 น.

ภายใต้การอำนวยการสั่งการของ พ.ต.อ.ศานุวงษ์ คงคาอินทร์ ผกก.4 บก.ปทส. พ.ต.ท.ณัฐภิญ ภูศรี รอง ผกก.4 บก.ปทส. พ.ต.ท.กฤตพัฒน์ ผาทา สว.กก.4 บก.ปทส ให้ ชุดปฎิบัติการสืบสวนปราบปรามจังหวัดตาก-แม่สอด ร่วมกับ
– จนท.อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช
– จนท.สายตรวจปราบปรามสายที่ 1 สำนักบริหารที่ 14 ตาก

-ตรวจยึด/จับกุม 1 ราย

– ผู้ต้องหา 1 คน

– พร้อมอุปกรณ์การกระทำความผิด
1.มีดจำนวน 1 เล่ม

-พื้นที่ถูกบุกรุกแผ้วถางจำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 0-0-90 ไร่ ค่าเสียหายของรัฐ 14,888 บาท

ข้อหาความผิด
– พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ. 2484 มาตรา 11 ฐาน”ทำไม้หรือเจาะหรือสับ หรือเผา หรือทำอันตรายด้วยประการใดๆอันเป็นการทำลายป่า หรือเข้ายึดถือครอบครองป่าเพื่อตนเอง หรือผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต” มาตรา 54 ฐาน “ก่อสร้าง แผ้วถาง หรือเผาป่า หรือ กระทำด้วยประการใดๆอันเป็นการทำลายป่า หรือ เข้ายึดถือครอบครองเพื่อตนเองหรือผู้อื่นโดยไม่รับอนุญาต ”
– พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติพ. ศ. 2507 มาตรา 14 ฐาน”ร่วมกันยึดถือครอบครองทำประโยชน์ หรือ อยู่อาศัยในที่ดิน เผาป่าหรือ กระทำด้วยประการใดๆอันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติโดยไม่ได้รับอนุญาต”
-พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 มาตรา 19(1) ฐาน”ภายในเขตอุทยานแห่งชาติยึดถือครอบครองที่ดินก่อสร้างถางป่า หรือกระทำด้วยประการใดๆให้เสื่อมสภาพหรือเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ไปจากเดิมโดยไม่ได้รับอนุญาต”
– พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพ.ศ 2535 มาตรา 97 ฐาน”ผู้ใดกระทำหรือละเว้นการกระทำด้วยประการใดโดยมิชอบด้วยกฎหมายอันเป็นการทำลายหรือทำให้สูญหาย หรือเสียหายแก่ทรัพยากรธรรมชาติซึ่งเป็นของรัฐ หรือเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่รัฐตามมูลค่าทั้งหมดของทรัพยากร ธรรมชาติที่ถูกทำลายสูญหายหรือเสียหายไปนั้น”

เหตุเกิดบริเวณป่าหลังบ้านปูแป้ ม.3 ต.พะวอ อ.แม่สอด จ.ตากในเขตอุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช

จึงได้ร่วมกันทำการบันทึกตรวจยึดและของกลาง เอกสารที่เกี่ยวข้อง และนำตัวผู้ถูกจับ นำส่ง พงส.สภ.พะวอ จ.ตาก เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายตามปจว.ข้อ 4 เวลา 19.50 น.คดีอาญาที่ 141/2563 ยึด 48/2563 ลงวันที่ 5 พ.ค.63 ร.ต.อ.เพลิน อินทวรรณ รอง สว.(สอบสวน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ร.ต.ท.สมพงษ์ สีตามา รอง สว.(ป) กก.4 บก.ปทส.
081-7585251 รายงาน

Recent Posts