In ข่าวสารจาก บก.ปทส.

วันนี้ (18 ก.พ.62) เวลา09.30น.

ข้าราชการ ตำรวจ กก.3 บก.ปทส. สายตรวจประจำจังหวัดหนองคายภายใต้การอำนวยการของพ.ต.อ.สมคิด ทิพยจักรพงศ์ ผกก.3 บก.ปทส.,พ.ต.ท.
สุพจน์ หน่อคำ สว.กก.3 บก.ปทส.โดย ร.ต.ท.ไกรแก้ว ขวัญน้อม รอง สว.(ป) กก.3บก.ปทส.สายตรวจ จังหวัดหนองคาย ร่วมกับเจ้าหน้าที่อุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย เจ้าหน้าที่ สำนังานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองคาย เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย เจ้าหน้าที่ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองคาย เจ้าหน้าที่ทหาร กองกำลังรักษาความสงบ เรียบร้อยจังหวัดหนองคายและเจ้าหน้าที่กอ.รมน.จังหวัดหนองคาย

ตรวจสอบบริษัทโรซ่าเกษตรอุตสาหกรรม จำกัดท้องที่หมู่ที่ 13 ตำบล บ้านเดื่อ อ. เมือง จ.หนองคาย

ร.ต.ท.ไกรแก้ว ขวัญน้อม
โทร 086-248-9956
ผู้รายงาน


 

วันนี้(18 ก.พ.62) เวลา10.30 น.ข้าราชการตำรวจ กก.3 บก.ปทส. สายตรวจประจำจังหวัดหนองคาย ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.สมคิด ทิพยจักรพงศ์
ผกก.3 บก.ปทส., พ.ต.ท.สุพจน์ หน่อคำ สว.กก.3 บก.ปทส.โดย ร.ต.ท.ไกรแก้ว ขวัญน้อม รอง สว.(ป) กก.3 บก.ปทส.สายตรวจจังหวัดหนองคาย ร่วมกับเจ้าหน้าที่อุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย เจ้าหน้าที่ สำนังานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองคาย เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย เจ้าหน้าที่ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองคาย เจ้าหน้าที่ทหาร กองกำลังรักษาความสงบ เรียบร้อยจังหวัดหนองคายและเจ้าหน้าที่กอ.รมน.จังหวัดหนองคาย

ตรวจสอบ บริษัทจงรักคอนกรีต ตั้งอยู่ริมถนนสายสะพานมิตรภาพไทย-ลาว ท้องที่หมู่ที่11 ต.หนองกอมเกาะ อ.เมือง จ.หนองคาย

ร.ต.ท.ไกรแก้ว ขวัญน้อม
โทร 086-248-9956
ผู้รายงาน

Recent Posts