In ข่าวสารจาก บก.ปทส.

วันที่(18 ก.พ.62) เวลา11.30น.

ข้าราชการตำรวจ กก.3 บก.ปทส. สายตรวจประจำจังหวัดหนองคาย ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.สมคิด ทิพยจักรพงศ์ ผกก.3 บก.ปทส., พ.ต.ท.สุพจน์ หน่อคำ สว.กก.3 บก.ปทส.โดย ร.ต.ท.ไกรแก้ว ขวัญน้อม รอง สว(ป)กก.3 บก.ปทส.สายตรวจจังหวัดหนองคาย ร่วมกับเจ้าหน้าที่อุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย เจ้าหน้าที่ สำนังานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองคาย เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย เจ้าหน้าที่ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองคาย เจ้าหน้าที่ทหาร กองกำลังรักษาความสงบ เรียบร้อยจังหวัดหนองคายและเจ้าหน้าที่กอ.รมน.จังหวัดหนองคาย

ตรวจสอบ บริษัทหนองคายคอนกรีตโปรดักส์จำกัด ตั้งอยู่ท้องที่หมู่ที่11 ต.ค่ายบกหวาน อ.เมืองจ.หนองคาย

ร.ต.ท.ไกรแก้ว ขวัญน้อม
โทร. 086-248-9956
ผู้รายงาน


 

วันที่(18 ก.พ.62 ) เวลา13.00 น.

ข้าราชการตำรวจ กก.3 บก.ปทส.สายตรวจประจำจังหวัดหนองคาย ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.สมคิด ทิพยจักรพงศ์ผกก.3 บก.ปทส., พ.ต.ท.สุพจน์ หน่อคำ สว.กก.3 บก.ปทส.โดย ร.ต.ท.ไกรแก้ว ขวัญน้อม รอง สว.(ป)
กก.3 บก.ปทส.สายตรวจจังหวัดหนองคาย ร่วมกับเจ้าหน้าที่อุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย เจ้าหน้าที่ สำนังานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองคาย เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย เจ้าหน้าที่ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองคาย เจ้าหน้าที่ทหาร กองกำลังรักษาความสงบ เรียบร้อยจังหวัดหนองคายและเจ้าหน้าที่กอ.รมน.จังหวัดหนองคาย

ตรวจสอบ บริษัทถาวรอุตสาหกรรมยางพาราจำกัดตั้งอยู่เลขที่ 72 หมู่ที่12  ต.พระธาตุบังพวน อ.เมืองจ.หนองคาย

ร.ต.ท.ไกรแก้ว ขวัญน้อม
โทร. 086-248-9956
ผู้รายงาน

Recent Posts