In ข่าวสารจาก บก.ปทส.

วันนี้ (3 ก.ย.62) พ.ต.อ.ธณัชชนม์ เก่งกสิกิจ ผกก.3 บก.ปทส.ได้มอบหมายให้ ร.ต.ต.สุรนิตย์ วิเชียรหิรัณกุล รอง สว.(ป.) กก.3 บก.ปทส.พร้อมข้าราชตำรวจ กก.3 บก.ปทส. ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยน้ำท่วมในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งอยู่ในเขตรับผิดชอบของกก.3 บก.ปทส. นั้น

เมื่อเวลา 13.00 น. คณะเจ้าที่ตำรวจ กก.3 บก.ปทส.ร่วมกับ บ.อังคารค้าผ้า จว.กาฬสินธิ์และบ.ออร่า ริช (ประเทศไทย)จำกัด ได้นำเครื่องอุปโภค บริโภค แจกจ่ายให้กับชาวบ้านโนนละม่อมและบ้านกุดเป็ง ต.บ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จว.ขอนแก่น โดยมีนายอภิสิทธิ์ คำเมืองคูณ กำนัน ต.บ้านไผ่ฯ และ น.ส.อัญฑิมา พิชนะชล ผญบ.บ้านโนนละม่อมและชาวบ้าน ต.บ้านไผ่ฯ ซึ่งได้รับผลกระทบจากอุทกภัยน้ำท่วมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 

Recent Posts