In ข่าวสารจาก บก.ปทส.

วันที่ 13 ธ.ค.61 เวลา 12.00 น. กก.3 บก.ปทส. เจ้าหน้าที่ชุดสายตรวจ กก.3 บก.ปทส. ประจำจังหวัดสกลนคร ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.สมคิด ทิพยจักรพงศ์ ผกก.3 บก.ปทส., พ.ต.ท.วิรุณ ประทะทอง สว.กก.3 บก.ปทส. นำโดย ร.ต.ท.ศักดิ์ชัย สระจันทร์ หัวหน้าชุด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ กับพวกร่วมกันตรวจยึดพื้นที่ถูกบุกรุก จำนวน 1-2-96 ไร่ ไม้ยางท่อน จำนวน 12 ท่อน ปริมาตร 3.854 ลบ.ม.

โดยกล่าวหาว่ากระทำผิดตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ฯ ฐาน ก่อสร้าง แผ้วถาง หรือเผาป่า หรือกระทำด้วยประการใดๆ อันเป็นการทำลายป่า หรือเข้ายึดถือหรือครอบครองป่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่น โดยไม่ได้รับอนุญาต และมีไว้ในครอบครองซึ่งไม้หวงห้าม(ไม้ยาง) อันยังมิได้แปรรูป โดยไม่มีรอยตราค่าภาคหลวงหรือรอยตรารัฐบาลขาย
และ ป.ที่ดิน ฐาน ทำให้เสื่อมสภาพที่ดิน ที่หิน ที่กรวด หรือที่ทราย ในบริเวณที่รัฐมนตรีประกาศหวงห้ามในราชกิจจานุเบกษา
– เหตุเกิดที่ ทางสาธารณะประโยชน์ติดลำห้วยน้อย ท้องที่บ้านเหล่าสามัคคี หมู่ 10 ต.บึงทวาย อ.เต่างอย จว.สกลนคร
– นำส่ง สภ.เต่างอย จว.สกลนคร ตาม ปจว.ข้อ 2 เวลา 19.20 น. ลง 13 ธ.ค.61 คดีอาญาที่ 140/2561 บัญชีของกลางที่ 70/2561 ร.ต.อ.อนุวัตร มูลมาตร พงส.

ผู้รายงาน พ.ต.ท.วิรุณ ประทะทอง

Recommended Posts