In ข่าวสารจาก บก.ปทส.

รายงานผลการตรวจสอบพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่ ภาค 3 และ ภาค 4 ดังต่อไปนี้

1. จว.ชัยภูมิ, จว.บุรีรัมย์, จว.สุรินทร์, จว.ศรีษะเกษ, จว.ยโสธร, จว.มุกดาหาร, จว.นครพนม, จว.มหาสารคาม, จว.กาฬสินธ์ุ, จว.อุดรธานี, จว.หนองบัวลำภู, จว.บึงกาฬ, จว.เลย, จว.หนองคาย, .จว.สกลนคร
ตามคำสั่งการข้อที่ 1 ข้าราชการตำรวจในสังกัด ไม่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย
ตามคำสั่งการข้อที่ 2 ไม่มีประชาชนได้รับผลกระทบและประสพภัยจากอุทกภัยในพื้นที่แต่อย่างใด

2. จว.นครราชสีมา/อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
ตามคำสั่งการข้อที่ 1 ข้าราชการตำรวจในสังกัด ไม่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย
ตามคำสั่งการข้อที่ 2 มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยจำนวน 8 อำเภอ ได้แก่ อ.ภิมาย, อ.ชุมพวง, อ.โนนสูง, อ.โนนแดง, อ.บัวใหญ่, อ.เมืองยาง, อ.คง, อ.บัวลาย
ปัจจุบันสถานการณ์เข้าสู่สภาวะปกติทุกพื้นที่

3. จว.อุบลราชธานี/จว.อำนาจเจริญ
ตามคำสั่งการข้อที่ 1 ข้าราชการตำรวจในสังกัด ไม่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย
ตามคำสั่งการข้อที่ 2 มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยดังนี้
-ภายในเขตจังหวัดอำนาจเจริญ
ต.นาหมอม้า อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ
ต.น้ำปลีก อ.หัวตะพาน จ.อำนาจ
ต.พนา อ.พนา จ.อำนาจ
-ภายในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ยังไม่ปรากฏว่าเกิดอุทกภัยน้ำท่วม มีเพียงการท่วมที่นาไร่และบ้านของชาวบ้านที่อยู่ติดแม่น้ำมูล แม่น้ำเซ และริมฝั่งแม่น้ำโขงเท่านั้น
หากไม่มีพายุมาอีกหรือมีน้ำจากนอกพื้นที่มาเพิ่มอีก คาดว่าไม่เกิน 3-4 วัน น้ำจะลดลงสู่ภาวะปกติ

4. จว.ร้อยเอ็ด
ตามคำสั่งการข้อที่ 1 ข้าราชการตำรวจในสังกัด ไม่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย
ตามคำสั่งการข้อที่ 2 มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยดังนี้
– ทางเข้าเมืองร้อยเอ็ด เส้น เมืองสรวง ตรงบ้านลิ้นฟ้า นำ้ท่วม พาดทาง กระแสน้ำแรงมาก
– ถนนทางเข้าเมือง ร้อยเอ็ด-อาจสามารถ-พนมไพร
มีถนนขาด (น้ำพาดทาง) ที่หนักมากมี 2จุดคือ บริเวณหน้าเคหะชุมชน มั่นคงพัฒนา และบริเวณอำเภออาจสามารถ
– ถนน ร้อยเอ็ด-ธวัธบุรี และเป็นทางไปเสลภูมิ -ยโสธร เส้นนี้ขาด ยาว ไล่จากสี่แยกไฟแดงตลาดเอราวัณ กระแสน้ำไหลเชี่ยวแรง
– ถนนทางไปอำเภอเชียงขวัญ-โพธิ์ชัย น้ำไหลแรง ถนนขาด ต้องใช้เรือ เท่านั้นคับ ตามหมู่บ้าน หลายหมู่บ้าน น้ำท่วมสูงถึงใต้ถุนบ้าน

5. จว.ขอนแก่น
ตามคำสั่งการข้อที่ 1 ข้าราชการตำรวจในสังกัด ไม่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย
ตามคำสั่งการข้อที่ 2 มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยคือ อ.บ้านไผ่ ชุดสายตรวจ กก.3 บก.ปทส. ได้ร่วมกับ กิ่งกาชาดอำเภอบ้านไผ่ เทศบาลเมืองบ้านไผ่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส หน่วยกู้ภัยฮุก 31 ข่าวช่องวัน 31 ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน และระดับน้ำได้ลดลงตามลำดับ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


สถานการณ์เหตุอุทกภัย จว.อุบลราชธานี-อำนาจเจริญ ในเขตพื้นที่ ต.พนา อ.พนา


สถานการณ์เหตุอุทกภัย จว.ร้อยเอ็ด


สถานการณ์เหตุอุทกภัย จว.ขอนแก่น

Recent Posts