In ข่าวสารจาก บก.ปทส.

วันที่ 24 มิ.ย.62 เวลา 10.00 น.

เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.3 บก.ปทส.ประจำ จ.ชัยภูมิ  โดยการอำนวยการของ พ.ต.อ.ธณัชชนม์ เก่งกสิกิจ ผกก.3 บก.ปทส.พ.ต.ท.ธงฉาน ตันบุญเจริญ สว.กก.3 บก.ปทส.นำโดย ร.ต.อ.โกศล เทพพิทักษ์ รอง.สว.(ป.) กก.3 บก.ปทส หัวหน้าชุดพร้อมกับพวก

ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่สายตรวจปราบปราบสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่8( นครราชสีมา) สายที่2 ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้ชัยภูมิ หน่วยปฏิบัติการพิเศษที่ 29 ฝ่ายปกครองอำเภอเทพสถิต ตำรวจ สภ.เทพสถิต หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้อำเภอเทพสถิต และหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชน.1(นายางกลัก)

ได้ร่วมกันออกตรวจพื้นที่และรวบรวมข้อมูล ตามที่มีผู้ร้องเรียนไปยังศูนย์ป่าไม้ชัยภูมิ เมื่อวันที่ 10 มิ.ย.62 ว่า มีนายทุนเข้ามาซื้อที่ดินบริเวณอ่างเก็บนำ้ห้วยโป่งกระบาน ต.โป่งนก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ ซึ่งเป็นพื้นที่ติดแนวเขตป่าสงวนเเห่งชาติ(ป่านายางกลัก)

ในการตรวจสอบ คณะเจ้าหน้าที่ได้พบกับนางมลฤดี ได้แสดงตัวเป็นผู้ครอบครองพื้นที่ที่ร้องเรียนและให้ความร่วมมือกับคณะเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเป็นอย่างดี ผลการตรวจสอบพื้นที่พบว่าอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่านายางกลัก ท้องที่ หมู่ 4 บ้านคลองผักหวาน ต.โป่งนก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ สภาพพื้นที่มีการขุดลอกลำห้วย ทำฝาย และต่อระบบท่อนำ้ในพื้นที่ ภายในพื้นที่มีการปลูกต้นทุนเรียน สูงประมาณ 60 ซม. กระจายอยู่ทั่วไป จากการตรวจสอบเอกสารหลักฐานและการครอบครองพื้นที่จากนางมลฤดีฯ ผู้ครอบครองแล้วแจ้งว่า ขอใช้สิทธิ์แสดงหลักฐานและข้อเท็จจริงภายหลัง ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 จากการตรวจสอบแผนที่ออร์โธสี ปี 2545 พื้นที่ทั้งหมดยังมีสภาพเป็นป่า สภาพพื้นที่ปัจจุบันตรวจสอบพบร่องรอยการทำประโยชน์มาก่อนแล้ว รวมเนื้อที่จำนวน 9-2 49 ไร่ ไม่เป็นการแผ้วถางป่าใหม่ แต่อย่างใด

จึงได้ร่วมกันทำบันทึกการตรวจสอบไว้เป็นหลักฐานเพื่อส่งเรื่องให้หน่วยฯลฯ ชน.1(นายางกลัก) อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ ออกหนังสือให้เจ้าของผู้ครอบครองแสดงข้อเท็จจริง และหาพยานหลักฐานภายในกำหนด 15 วัน เพื่อจะได้ดำเนินการตามกฏหมายต่อไป

ร.ต.อ.โกศล เทพพิทักษ์ รายงาน
081 186-1428

 

Recent Posts