In ข่าวสารจาก บก.ปทส.

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 15.00น.

เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.3 บก.ปทส.ประจำจังหวัดชัยภูมิ

โดยการอำนวยการของ พ.ต.อ.สมคิด ทิพยจักรพงศ์ ผกก.3 บก.ปทส.,พ.ต.ท.สุพจน์ หน่อคำ และ พ.ต.ต.วีระศักดิ์ พูลพุทธา สว.กก.3 บก.ปทส.นำโดย ร.ต.อ.โกศล เทพพิทักษ์ รองสว.(ป.)กก.3 บก.ปทส.หัวหน้าชุดกับพวก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่

ร่วมกันทำการจับกุม  ผู้ต้องหา พร้อมของกลางไม้แดง และไม้เต็ง รวมจำนวน 24 ท่อน ปริมาตร 0.56 ลบ.ม. อุปกรณ์การกระทำผิดเลื่อยโซ่ยนต์พร้อมอุปกรณ์โซ่และบาร์ติดกับตัวเครื่อง ยี่ห้อสตีล สีส้ม ขาว ขนาดบาร์ยาว 36 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง ค่าภาคหลวงเป็นเงิน 31.60 บาท และค่าเสียหายของรัฐเป็นเงิน 11,525 บาท

โดยกล่าวหาว่ากระทำผิดตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ 2484 ม.11 และ 69 ฐาน ทำไม้ และมีไม้หวงห้ามอันยังมิได้แปรรูปไว้ในครอบครองโดยไม่มีรูปรอยดวงตราค่าภาคหลวง หรือ รอยตรารัฐบาลขายโดยไม่ได้รับอนุญาต และผิด พ.ร.บ.เลื่อยโซ่ยนต์ 2545 ม.6 ฐาน ผู้ได้รับอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ เปลี่ยนแปลงพื้นที่ไปจังหวัดอื่น ไม่ยื่นคำขอต่อนายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์ผู้มีอำนาจในจังหวัดนั้น

เหตุเกิด บริเวณป่าด้านทิศตะวันตกบ้านหนองใหญ่ ม.5 ต.บ้านเจียง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ นำส่งพนักงานสอบสวน สภ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ ดำเนินคดีตามกฏหมายต่อไป ตาม ปจว.ข้อ 2 เวลา 21.28 น. คดีที่ 73/2562 ยึดทรัพย์ที่ 38/2562 พ.ต.ท.วินัย อุปฮาด พนักงานสอบสวน

ร.ต.อ.โกศล เทพพิทักษ์
โทร. 081-186-1428
ผู้รายงาน

Recent Posts