In ข่าวสารจาก บก.ปทส.

เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

โดยการอำนวยการ ของ พ.ต.อ. ธณัชชนม์ เก่งกสิกิจ ผกก. ๓ บก.ปทส. พ.ต.ท. สุพจน์ หน่อคำ สว.กก.๓ บก.ปทส. ได้สั่งการให้ ร.ต.อ. สมพร วงศ์มณี รอง สว.(ป) กก.๓ บก.ปทส. หัวหน้าชุดปฏิบัติการสายตรวจ จ.ขอนแก่น พร้อมกับพวก สนธิกำลังกับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ร่วมตรวจสอบการบุกรุกปลูกสร้างที่อยู่อาศัยโดยผิดกฏหมาย บริเณในเขตอุทยานแห่งชาติน้ำพอง จ.ขอนแก่น

ผลการตรวจสอบพบการกระทำความผิด ๒ ราย  ตรวจยึดพื้นที่พร้อมบ้านพักจำนวน ๐-๓-๙๙ ไร่ ท้องที่ ม.๑๐ บ้านภูเขาวง ต.เขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น ภายในเขตอุทยานแห่งชาติน้ำพอง จ.ขอนแก่น โดยกล่าวหาว่า กระทำผิดตาม พ.ร.บ.ป่าไม้พุธทศักราช ๒๔๘๔ พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๔ ประมวลกฏหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ มาตรา ๙

นำบันทึก ส่ง พนักงานสอบสวน สภ. อุบลรัตน์ รายที่ ๑ ตาม ปจว.ข้อ ๔ เวลา ๑๗.๓๐ น. คดีที่ ๑๒๓/๖๒ รายที่๒ ตาม ปจว.ข้อ๕ เวลา๑๗.๔๐น.คดีที่๑๒๔/๖๒ พ.ต.ท. ศรีวิลัย ใจมั่น พงส. ๐๙๓-๓๙๔๔๐๙๑ ร.ต.อ. สมพร วงศ์มณี รายงาน

 

Recent Posts