In ข่าวสารจาก บก.ปทส.

วันที่ (9 มิ.ย.62) เวลา 09.30 น.

เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปฎิบัติการสายตรวจ จว.บึงกาฬ กก 3 บก.ปทส.โดยการอำนวยการของ พ.ต.อ.ธณัชชนม์ เก่งกสิกิจ ผกก.3 บก.ปทส., พ.ต.ท.สุพจน์ หน่อคำ สว.กก.3 ฯนำโดย ร.ต.อ.สุชาติ พลดอน สว.(ป.)​ฯร่วมกับเจ้าหน้าหน่วยพญาเสือ,เจ้าหน้าที่หน่วยนปพ.5 สปป.2(ตอ/น)และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

ร่วมกันจับกุมตัว น.ส.ศิริลักษณ์ กระทำผิดตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 มาตรา 48,69,70 ฐานมีไม้หวงห้ามแปรรูปไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต, ฐานมีไม้หวงห้ามอันยังมิได้แปรรูปไว้ในครอบครองโดยไม่มีรอยดวงตราค่าภาคหลวงหรือรัฐบาลขายฯ

เหตุเกิด บ้านเลขที่ 24 หมู่ที่ 6 ต.ดงบัง อ.บึงโขงหลง จว.บึงกาฬ

ของกลาง

1. ไม้พะยูงแปรรูป จำนวน 36 แผ่น/เหลี่ยม ปริมาตร 0.2652 ลบ.ม.
2.ไม้พะยูงท่อน จำนวน 40 ท่อน ปริมาตร 0.5132 ลบ.ม.
3.อุปกรณ์อื่นๆ จำนวน 8 ชิ้น

ปจว.ข้อที่ 2 เวลา16.30 น.ลง 9 มิ.ย.62 คดีอาญาที่ 101/62 ของกลางที่ 47/62
ร.ต.อ.วิกรม ชุณหปราณ พงส.089-597 2597
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ร.ต.อ. สุชาติ พลดอน รายงาน

 

Recent Posts