In ข่าวสารจาก บก.ปทส.

เมื่อวันที่ 21 ก.ค. 2562 เวลา 09.00 น.

เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.3 บก.ปทส.จว.เลย อำนวยการโดย พ.ต.อ.ธณัชชนม์ เก่งกสิกิจ ผกก.3 บก.ปทส. พ.ต.ท.สุธิรพงศ์ ชัยศิริ สว.กก.3 บก.ปทส. นำโดย ร.ต.อ.กิตติพล บุดดาคำ รอง สว. (ป) กก.3 บก.ปทส.

ร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตรวจยึดไม่แดง – ไม้ประดู่ท่อน จำนวน 20 ท่อน ปริมาตร 2.78 ลบม.

ข้อหา พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ ฐาน ” ทำไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติโดยไม้ได้รับอนุญาตและ พ.ร.บ.ป่าไม้ ฐาน ” มีไม้ท่อนหวงห้ามอันยังมิได้แปรรูปโดยไม่มีรูปรอยตราค่าภาคหลวงหรือรอยตรารัฐบาลขายไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต

เหตุเกิดป่าสงวนแห่งชาติป่าโคกภูเหล็ก ท้องที่บ้านหนองบง หมู่ 3 ต.เขาหลวง อ.วังสะพุง จว.เลย

นำส่ง พงส.สภ.วังสะพุง ตาม ปจว.ข้อ 4 เวลา 10.00 น. ลง 22 ก.ค. 2562 คดีที่ 294/2562 ร้อยเวรฯ พ.ต.ท.พรชัย ประพิณ
จึงเรียนมาพื่อโปรดทราบ
ร.ต.อ.กิตติพล บุดดาคำ รายงาน

 

Recent Posts