In ข่าวสารจาก บก.ปทส.

ตั่งแต่เวลา 17.00น.ของวันที่ 21 ก.ย.62 จนถึงวันที่ 22 ก.ย.62เวลา.06.00น.

เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก 3บก.ปทส.(สายตรวจจังหวัดสกลนคร)โดยการอำนวยการของพ.ต.อ.ธณัชชนม์ เก่งกสิกิจผกก.3 บก.ปทส.,พ.ต.ท.
สุธิรพงศ์ ชัยศิริ สว.กก.3 บก.ปทส.นำโดย ร.ต.อ.ศักดิ์ชัย สระจันทร์ รอง สว.(ป)กก.3 บก.ปทส.

พร้อมพวกร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันจับกุมตัวนผู้ต้องหา

โดยกล่าวหาว่ากระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ ดังนี้
1 มาตรา 16 .47 ฐานล่า หรือ พยายามล่าสัตว์ป่าสงวนสัตว์ป่าคุ้มครองโดยไม่ได้รับอนุญาติ
2 มาตรา 19.47 ฐานมีสัตว์ป่าสงวนสัตว์ป่าคุ้มครอง ซาก ของสัตว์ป่าสงวนหรือซากสัตว์ป่าคุ้มครองโดยไม่ได้รับอนุญาติ
3.พ.ร.บ.อาวุธปืน พ.ศ.2490 มาตรา7 ฐานห้ามมิให้ผู้ไดทำ/ชื้อมีใช้นำเข้าซึ้งอาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืน เว้นแต่จะไดรับอนุญาติจากนายทะเบียนท้องที

เหตุเกิดที่เขตวนอุทยานผาแด่น ต.นาตาล อ.เต่างอย จ.สกลนคร

นำตัวส่ง พงส.สภ.เต่างอย พร้อมด้วยของกลางจำนวน 8 รายการ ดังนี้
1.อาวุธปืนแก๊ปยาวไทยประดิษฐ์ จำนวน 1 กระบอก.
2.เครื่องกระสุน จำนวน 1 ชุด
3 ไฟฉาย จำนวน 1. อัน
4 เป้สนาม.จำนวน 1 ใบ
5 ซากไก่ป่า จำนวน 1 ซาก
6.ซากงูสิง. จำยวน 1 ซาก
7.ซากนกเค้าหูยาวเล็ก จำนวน 1 ซาก
8.ซากนกอัญชันจีน จำนวน1ซาก

ตาม ปจว.ข้อที่ 1 เวลา 10.20 น.ลง 22 ก.ย.62
คดีอาญาที่ 80. /62 คดีของกลางที่44/62 ร.ต.อ.หญิง ศุภรา วงศ์ประชา พงส.สภ.เต่างอย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ร.ต.อ.ศักดิ์ชัย สระจันทร์
ผู้รายงาน

Recent Posts