In ข่าวสารจาก บก.ปทส.

วันที่ 16 ส.ค 62 เวลา 14.42 น.

เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก 3บก.ปทส.(สายตรวจจังหวัดสกลนคร) โดยการอำนวยการของพ.ต.อ.ธณัชชนม์ เก่งกสิกิจผกก.3 บก.ปทส.,พ.ต.ท.
สุธิรพงศ์ ชัยศิริ สว.กก.3 บก.ปทส.นำโดย ร.ต.อ.ศักดิ์ชัย สระจันทร์ รอง สว.(ป)กก.3 บก.ปทส.พร้อมพวก

ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกัจับกุมตัวผู้ต้องหา

โดยกล่าวหาว่ากระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ ดังนี้
1.ฐานทำไม้หวงห้ามโดยไม่ได้รับอนุญาติ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช 2484 มาตรา 11
2.ฐานมีไม้ม้หวงห้ามอันยังมิได้แปรรูปไว้ในครอบครอง โดยไม่ได้รับอนุญาติตามพระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช2484มาตรา 69
3 ฐานเก็บหานำออกไปทำด้วยประการไดๆให็เป็นอันตรายหรือเสือมสภาพซึ่งไม้และทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2504มาตรา16(2)

เหตุเกิดที่ป่าอุทยานแห่งชาติภูพาน(ป่าห้วยหลุบลัด) ต.สร้างค้อ อ.ภูพาน จ.สกลนคร

นำตัวส่ง พงส.สภ.สร้างค้อพร้อมด้วยของกลางจำนวน 1 รายการ ดังนี้
1.ไม้พยูงจำนวน 3 ท่อน/เหลี่ยม ปริมาตร 0.508 ลบม.
ตาม ปจว.ข้อที่ 3 เวลา 23.00 น.ลง 16 ส.ค.62
คดีอาญาที่ 45/62 คดีของกลางที่28/62 ร.ต.ท. นิพนธ์ รพันศรี พงส.สภ.สร้างค้อ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ร.ต.อ.ศักดิ์ชัย สระจันทร์
ผู้รายงาน

 

Recent Posts