In การจับกุม กก2, ข่าวเด่น

วันนี้ (30 มี.ค. 2563 )เวลาประมาณ 09.30 น.

ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.อนรรฆ ประสงค์สุข ผกก.2 บก.ปทส. พ.ต.ท.เอกศิษฎ์ โตอดิเทพย์ รอง ผกก.(สอบสวน) บก.ปทส. ได้สั่งการให้ชุดปฏิบัติการ 3 นำโดยพ.ต.ท.สมศักดิ์ แก้วทอง สว.กก.2 บก.ปทส. พร้อมด้วยกำลังเจ้าหน้าที่ ชป.3 ชลบุรี, ระยอง, จันทบุรี และตราด
ร่วมกับ
-เจ้าหน้าที่ป่าไม้หน่วยพิทักษ์ป่าบ้านเหลือง
-เจ้าหน้าที่ป่าไม้สถานีควบคุมไฟป่าเขาเขียว
-ชาวบ้านหมู่12 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
ได้ร่วมกันรณรงค์ชาวบ้านหมู่ 12 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบรี (ภูเขาเขียว)ให้เข้าใจถึงภัยในการเผาป่าและเพื่อลดมลพิษในอากาศ PM2.5 และเลิกการเผาป่าเพื่อการทำไร่ และเพื่อการเกษตร หรือหาของป่า ทำให้เกิดจิตสำนึกหวงแหนธรรมชาติ โดยได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้หน่วยพิทักษ์ป่าบ้านเหลือง, สถานีควบคุมไฟป่าเขาเขียว และชาวบ้านหมู่12 ต.บางพระ ทำแนวกันไฟอีกทางเพื่อให้เกิดจิตรสำนึกในตัวประชาชนในพื้นที่ตามนโยบาย เรื่องการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษฝุ่นละออง PM 2.5 โดยให้ตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับผู้ประกอบการที่ปล่อยมลพิษทางอากาศ และผู้ลักลอบเผาพืชไร่ในภาคการเกษตร เผาในที่โล่ง และกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
จึงได้ร่วมกันรณรงค์ และทำแนวกันไฟ ในพื้นที่หมู่ 12 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี และให้คำแนะนำชาวบ้านห้ามเผาซังข้าว,ซังอ้อยและเศษใบไม้กิ่งไม้ ในที่ป่าและในที่โล่งให้เข้าใจในข้อกฏหมายพร้อมประชาสัมพันธ์กับชาวบ้าน บริเวณใกล้เคียงให้ทราบด้วย
จึงรายงานมาเพื่อทราบ
ร.ต.ท.เสน่ห์ นาบุญ
รายงาน

Recent Posts