In ข่าวสารจาก บก.ปทส.

วันที่ (21 พ.ค. 62) เวลา 13.30 น.
ภายใต้การอำนวยการ พ.ต.อ.อนรรฆ ประสงค์สุข ผกก.2 บก.ปทส. มอบหมาย พ.ต.ท.สมศักดิ์ แก้วทอง สว.กก.2 เข้าร่วมประชุมติดตามการตรวจสอบระบบบำบัดนำ้เสีย

ณ.ห้องประชุมเทศบาลตำบลนาจอมเทียน มีนายอนุชา อินทศร นายอำเภอสัตหีบ เป็นประธาน
สรุปผลการประชุมดังนี้

1 เทศบาลนาจอมเทียนได้ทำการแก้ปัญหาเบื้อต้นด้วยการทำความสะอาดพื้นที่ ปรับภูมิทัศน์
2 เทศบาลได้สูบนำ้เสียเพื่อส่งบ่อบำบัดพัทยาแล้วกว่า4หมื่น ลบ.ม. ทำให้ปริมาณนำ้ลดลงไม่มีกลิ่นเน่าเหม็น
3 วันนี้เทศบาลจะทำการวางกระสอบทรายเพื่อป้องกันนำ้ไหลลงทะเลบริเวณสถานีสูบน้ำทั้ง12สถานี เพื่อป้องกันอีกทาง
4 เทศบาลได้จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังคุณภาพนำ้โดยตรวจสอบทุกวันจันทร์และพฤหัส
5 กำหนดแนวทางในการบูรณาการตรวจสอบที่มาของแหล่งกำเนิดนำ้เสีย (รวม 7 หน่วยเข้าตรวจสอบในวันที่28 พ.ค.62 เวลา 10.00 น. หากเปลี่ยนแปรงจะแจ้งให้ทราบ)

ต่อมาได้ลงตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุบริเวณสถานีสูบน้ำ PS6 ตามที่เป็นข่าว พบว่าเจ้าหน้าที่เทศบาลได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาตามที่กล่าวข้างต้นแล้วบางส่วน

Recent Posts