In ข่าวสารจาก บก.ปทส.

วันที่ 6 พ.ย.61 เวลา 11.00 น. เจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจ กก.2 บก.ปทส.(อ่างทอง สิงห์บุรี ชัยนาท) นำโดย ร.ต.ต.ไพรัตน์ นารถพินิจ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่5(สระบุรี), เจ้าหน้าที่สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า, เจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันและปราบปรามที่1(ภาคกลาง), เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.หันคา, เจ้าหน้าทหาร, เจ้าหน้าที่ อบต.ไพรนกยูง, เจ้าหน้าที่ สปก.ที่ดินจังหวัดชัยนาท และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอหันคา
ได้ร่วมกันตรวจสอบบริเวณไร่ เอ็ม ที ฟาร์ม เลขที่ 99/1. ม.11. ต.ไพรนกยูง อ.หันคา จ.ชัยนาท โดยมี นายบุญฤทธิ์ คำดี อายุ 35 ปี แจ้งว่าเป็นผู้จัดการไร่ดังกล่าว และเป็นผู้นำเจ้าหน้าที่ตรวบสอบ

ผลการตรวจสอบจากการใช้เครื่องมือตรวจวัดพิกัดสัญญาณดาวเทียม(GPS) พบว่าเนื้อที่ทั้งหมดมีประมาณ 223 – 2 – 73 ไร่ โดย นายบุญฤทธิ์ฯ แจ้งว่าเดิมไร่ดังกล่าวใช้เป็นที่เลี้ยงโคขุน ต่อมาได้เปลี่ยนเป็นฟาร์มเลี้ยงโคเนื้อ พร้อมกับทำการปรับปรุงทำเป็นค่ายลูกเสือควบคู่กันมาประมาณ 4 ปี พร้อมนำเอกสารมาแสดงให้เจ้าหน้าที่ดู โดยจากการตรวจสอบเอกสารดังกล่าว เจ้าหน้าที่มีความเห็นร่วมกันว่า เป็นพื้นที่คาบเกี่ยวของหลายหน่วยงาน เห็นควรให้แต่ละหน่วยงานนำบันทึกตรวจสอบค่าพิกัด ไปตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องอีกครั้งว่าหน่วยงานใดเป็นผู้รับผิดชอบ และมีเอกสารทางราชการออกให้หรือไม่ และให้สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยนาท จัดทำแผนทีแสดงตำแหน่งที่ดิน และระวางรูปถ่ายทางอากาศ ส่งให้สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5(สระบุรี) ในวันที่ 30 พ.ย.61 เพื่อจะได้พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จึงได้ทำบันทึกไว้และ
นำไปลง ปจว.สภ.หันคา ภ.จว.ชัยนาท
ปจว.ข้อ 2 เวลา 18.30 น.
ลง 6 พ.ย. 2561
ร.ต.อ.ธนชัย ศรีนวล พงส.

ด.ต.ไตรลักษณ์ ทับบุรี  รายงาน

Recommended Posts