In ข่าวสารจาก บก.ปทส.

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 11.00 น.

ภายใต้การอำนวยการ พล.ต.ต.ปัญญา ปิ่นสุข ผบก.ปทส., พ.ต.อ.อนรรฆ ประสงค์สุข ผกก.2 บก.ปทส., พ.ต.ท. เอกศิษฎ์ โตอดิเทพย์ รอง ผกก.2 บก.ปทส. นำโดย พ.ต.ท.สมศักดิ์ แก้วทอง สว.กก.2 บก.ปทส., พ.ต.ต.พรพิทักษ์ พัฒนชัย สว.กก.2 บก.ปทส. กับพวกตามบันทึกการตรวจค้นจับกุม ร่วมกับ.
1.เจ้าหน้าที่ศุลกากรฝ่ายสืบสวนและปราบปราม
2.เจ้าหน้าที่ป่าไม้หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชบ.1 (บ่อทอง)
3.เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน ชล.2 (เขาพริก)

ได้ร่วมกันทำการตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์บรรจุสินค้าขณะปฏิบัติพิธีการส่งออกหมายเลขตู้MAGU5123487 จะส่งออกโดยเรือ EVER BEADY เที่ยววันที่ 15 พ.ค.62 พบสิ้นค้า 1 รายการสำแดงสินค้าเป็นคอนกรีตทนไฟ ผลการตรวจไม่พบสินค้าตามสำแดง แต่พบเป็นไม้พะยูงแปรรูป จำนวน 385 ท่อน ปริมาตร 17.044 ลบม. แยกเป็นไม้ไม่มีรอยตรา จำนวน 263 ท่อน 15.364 ลบม. มีรอยตรา จำนวน 22 ท่อน ปริมาตร 1.68 ลบม.
-โดยกล่าวหาว่ากระทำครับความผิดฐานสำแดงเท็จเพื่อหลีกเลี่ยงอากรหรือข้อห้าม ข้อกำกัด เป็นความผิดตาม
พ.ร.บ. ศุลกากร พ.ศ.2560 มาตรา 202,243,244 ประกอบ 252 และฝ่าฝืนประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้ไม้เป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาตในการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ.2555
พ.ร.บ.การส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ.2522 มาตรา 48,73 แห่ง พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484
เจ้าหน้าที่ชุดตรวจยึดได้ทำการยึดไม้ทั้งหมดไว้เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อทราบครับ

Recent Posts