In ข่าวสารจาก บก.ปทส.

วันนี้ (๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒)เวลา ๑๐.๐๐น.

ร.ต.ต.เสน่ห์ นาบุญ รอง สว.(ป)กก.๒บก.ปทส., ร.ต.ต.ธนเสฏฐ์ ศิริอภิพัฒน์ รอง สว.(ป)กก.๒บก.ปทส. พร้อมกับพวก ชุด ชป.๓ (จันทบุรี-ตราด) ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.อนรรฆ ประสงค์สุข ผกก.๒บก.ปทส.พ.ต.ท.เอกศิษฏ์ โตอดิเทพย์ รอง ผกก.(สอบสวน)กก.๒บก.ปทส.พ.ต.ท.กรวิชญ์ กระแสแสง สว.กก.๒บก.ปทส. ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตามคำสั่งหัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้ว ที่ ๒๒/๒๕๖๑ ลง ๙ เมษายน ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการทำลายหรือรื้อถอนต้นยางพาราและพืชผลอาสินออกไปให้พ้นอุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้ว รายคดีตรวจยึดพื้นที่ป่าถูกบุกรุกเสียหาย โดยไม่ได้ตัวผู้กระทำผิด บริเวณป่าเขาดินดำ เนื้อที่ ๑๒ไร่ ๓ งาน ๔๖ ตารางวา ตาม ปจว.ข้อ ๓ เวลา ๑๔ ๐๐ น.ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ คดีที่ ๒๓๗/๒๕๕๘ หมู่ที่ ๑ ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด ในเขตอุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้ว และได้ดำเนินการรื้อถอนต้นยางพารา จำนวน ๘๔๐ ต้น
จึงได้ลง ปจว.ใว้แล้วที่ สภ.หนองบอน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด ปจว.ข้อ ๑ เวลา ๑๑.๕๐ น.ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
ร.ต.ต.เสน่ห์ นาบุญ ๐๘๑-๐๓๘๕๒๖๗ รายงาน

 

Recent Posts