In ข่าวสารจาก บก.ปทส.

วันนี้ 21 พ.ค.62 ภายใต้การอำนวยการของพ.ต.อ.อนรรฆ ประสงค์สุข ผกก.2 บก.ปทส.พ.ต.ท.เอกศิษฐ์ โตอดิเทพย์ รอง ผกก.2 บก.ปทส.(พงส) พ.ต.ต.พรพิทักษ์ พัฒนชัย สว.กก.2 บก.ปทส.พร้อมด้วยกำลัง ชุด ชป.1 ชป.2 และชุดสนับสนุน กก.2 บก.ปทส. ออกตรวจสอบโรงไม้ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ จว.ปทุมธานีเพื่อประสัมพันธ์และแนะนำผู้ประกอบการให้ปฏิบัติตามกฎหมายซึ่งผลการปฏิบัติได้รับความร่วมมือจากผู้ผู้ประกอบการเป็นอย่างดีจึงเรียนมาเพื่อทราบ
ร.ต.ต.ก้องเพชร โกบุตร
089-922-3766 รายงาน

Recent Posts