In ข่าวสารจาก บก.ปทส.

 

กองกำกับการ2ขอรายงานผลการปฏิบัติประจำวันที่ 14ก.พ.62 เวลา 10.00 – 11.30 น.ภายใต้การอำนวยการสั่งการของ พล.ต.ต.ปัญญา ปิ่นสุข ผบก.ปทส., พ.ต.อ.สุวัฒน์ อินทสิทธิ์
รอง.ผบก.ปทส.,พ.ต.อ.อนรรฆ ประสงค์สุข ผกก.2 บก.ปทส., พ.ต.ท.อรรถพล สุดสาย รอง ผกก.2ฯ ,พ.ต.ท.เอกศิษฎ์ โตอดิเทพย์ รอง.ผกก.(สอบสวน) กก.2 บก.ปทส.และ พ.ต.ท.วิเชียร ไชยมงคล สว.กก.2บก.ปทส.โดย ร.ต.อ.สุวิจักขณ์ แก้วมั่น รอง สว.กก.2 บก.ปทส.,ชุดชป.4(ชลบุรี)ได้บูรณาการร่วมกับจนท.กอ.รมน.จว.ชลบุรี เจ้าหน้าที่ อุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี, ฝ่ายปกครอง อบต.ห้างสูง ,ฝ่ายปกครอง อ.หนองใหญ่ จว.ชลบุรี,เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.หนองใหญ่
จัดชุดตรวจร่วม ดำเนินการสำรวจและตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ จว.ชลบุรี โดยมุ่งเน้นสถานประกอบการที่มีภาวะสุ่มเสี่ยงก่อให้เกิดฝุ่นละอองอันเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษ ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการป้องกัน และแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในพื้นที่ จ.ชลบุรี จำนวน 4 บริษัท ได้แก่

1.บริษัท สุขสมบูรณ์น้ำมันพืชจำกัด
2.บริษัท สุขสมบูรณ์กรีนพาวเวอร์จำกัด
3.บริษัท สุขสมบูรณ์น้ำมันปล์ามจำกัด
4.บริษัท สุขสมบูรณ์พัฒนาน้ำมันพืชจำกัด

ซึ่งประกอบกิจการผลิตน้ำมันพืช,ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล,ผลิตน้ำมันปล์ามและผลิตไขมันพืชชนิดพิเศษ ตั้งอยู่เลขที่ 109,201,97,199 ม.4 ต.ห้างสูง อ.หนองใหญ่ จว.ชลบุรี ขณะเข้าตรวจสอบมีการประกอบกิจการตามปกติ คณะทำงานตรวจสอบบริเวณโดยรอบโรงงาน พบว่าบริษัทมีระบบบำบัดกำจัดมลพิษทางอากาศและขณะตรวจสอบบริษัทได้แสดงผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบายอากาศที่วัดได้ผ่านเกณท์ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม คณะผู้ตรวจสอบได้แนะนำและให้ข้อมูลในเรื่องการจัดการกากอุตสาหกรรมแก่ผู้ประกอบการเพื่อให้ปฏิบัติให้ถูกต้องและคณะผู้ตรวจได้เก็บตัวอย่างเศษวัสดุ,กาก อุตสาหกรรมที่มาจากการเผาไหม้ เพื่อนำไปวิเคราะห์และได้แนะนำให้ประกอบกิจการตามมาตรฐานอุตสาหกรรมและกรมโรงงานด้วยความระมัดระวังเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น ต่อไป เหตุการณ์ทั่วไปปกติ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ร.ต.อ.สุวิจักขณ์ แก้วมั่น
โทร.085 -6688087 รายงาน

Recent Posts