In ข่าวสารจาก บก.ปทส.

วันที่ ๔ กรกฏาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ร.ต.ต.เสน่ห์ นาบุญ รอง สว.(ป)กก.๒บก.ปทส.ร.ต.ต.ธนเสฏฐ์ ศิริอภิพัฒน์ รอง สว.(ป) กก.๒บก.ปทส. ชุด ชป.๓(จันทบุรี-ตราด) โดยการอำนวยการของ พ.ต.อ.อนรรฆ ประสงค์สุข ผกก.๒บก.ปทส.พ.ต.ท.เอกศิษฎ์ โตอดิเทพย์ รอง ผกก.(สอบสวน)กก.๒บก.ปทส. พ.ต.ท.สมศักดิ์ แก้วทอง สว.กก.๒บก.ปทส.

ได้ร่วมกับคณะเจ้าหน้าที่ประกอบด้วย
๑.เจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะปฏิบัติการพิเศษผู้พิทักษ์อุทยานแห่งชาติและสัตว์ป่า(พญาเสือ)กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
๒.เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ จบ.๘ (คลองแดง)กรมป่าไม้
๓.เจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษที่ ๑๔ ศปป.๑(ภาคกลาง)กรมป่าไม้
๔.เจ้าหน้าที่สถานีตำรวจภูธรแก่งหางแมว อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี
๕.เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอแก่งหางแมว อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี
๖.เจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินแก่งหางแมว
๗.เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดจันทบุรี

ได้ร่วมกันดำเนินการเข้าตรวจสอบตามหนังสือร้องเรียน กรณีการครอบครองไม้แปรรูปหวงห้ามจำนวนมาก ภายในวัดวังอีแอ่น หมู่ที่ ๘ ตำบลพวา อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี

เมื่อคณะเจ้าหน้าที่มาถึงวัดวังอีแอ่น ได้พบกับนายผ่อง ชอบชื่น ตำแหน่งไวยาวัจกร วัดวังอีแอ่น และนางบุญสร้อย ดีหมั่น ผู้ใหญ่บ้านวังอีแอ่น หมู่ที่ ๘ ตำบลพวา อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี คณะเจ้าหน้าที่จึงได้แจ้งมูลเหตุเห็นการเข้าดำเนินการตรวจสอบ นายผ่องฯและนางบุญสร้อยฯ รับทราบและเข้าใจถึงเหตุผลกkรเข้าตรวจสอบครั้งนี้ จึงนำคณะพนักงานเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบภายในวัดดังกล่าวด้วยตนเอง พบไม้แปรรูปจำนวนมากวางกองอยู่ในศาลาภายในวัด จำนวน ๓ จุด และเลื่อยโซยนต์จำนวนหนึ่ง

คณะพนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาแล้ว จึงได้ร่วมกันอายัดไม้แปรรูปทั้งหมด เลื่อยโซยนต์และอุปกรณ์อื่นๆที่ตรวจพบภายในวัดวังอีแอ่น รวมทั้งแจ้งให้ทางนายผ่องฯและคณะกรรมการวัดวังอีแอ่น นำเอกสาร/หลักฐานการได้มาซึ่งการครอบครองไม้แปรรูป เลื่อยโซ่ยนต์ และอุปกรณ์อื่นๆมาแสดงต่อคณะพนักงานเจ้าหน้าที่ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้จัดทำบันทึกการตรวจสอบ/อายัดฉบับนี้

สำหรับไม้แปรรูปและเลื่อยโซ่ยนต์ คณะพนักงานเจ้าหน้าที่จะเก็บรักษาใว้ ณ วัดวังอีแอ่น หมู่ที่ ๘ ตำบลพวา อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี ตลอดจนห้ามผู้ใดเคลื่อนย้ายหรือเปลี่ยนตำแหน่งไม้แปรรูป เลื่อยโซ่ยนต์ และอุปกรณ์อื่นๆ และหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ จบ.๘ (คลองแดง)กรมป่าไม้ จะดำเนินการให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการพิสูจน์ไม้ กรมป่าไม้ มาพิสูจน์ชนิดไม้และตรวจนับจำนวน รวมทั้งปริมาตรทั้งหมดต่อไป

จึงได้นำบันทึกการตรวจสอบ/อายัด ลงบันทึกประจำวันที่ สภ.แก่งหางแมว อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี ปจว.ข้อ ๕ เวลา ๑๗.๐๐ น.ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒
ร.ต.ต.เสน่ห์ นาบุญ ๐๘๑-๐๓๘๕๒๖๗ รายงาน

 

Recent Posts