In ข่าวสารจาก บก.ปทส.

วันที่ 11 พ.ค.2562 เวลา 11.00 น. ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.อนรรฆ ประสงค์สุข ผกก.2 บก.ปทส. พ.ต.ท.อรรถพล สุดสาย รอง ผกก.2 บก.ปทส. พ.ต.ต.พรพิทักษ์ พัฒนชัย สว.กก.2 บก.ปทส. นำโดย ร.ต.อ.พิเชฎช์ ตาละอุประ รอง สว.กก.2 บก.ปทส.พร้อมชุด ชป.1 สระบุรี ร่วมกับ จนท.หน่วยปฏิบัติการพิเศษที่ 3 สนง.สนับสนุนการป้องกันและปราบปรามที่ 1(ภาคกลาง) สำนักป้องกันปราบปรามและควบคุมไฟป่า กรมอุทยานแห่งชาติฯ

ได้ร่วมกันตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีที่มีผู้ร้องเรียนว่าที่ บริเวณร้านซ่อมแอร์ มิว คูลลิ่งแอร์ ม.5 ต.หนองบัว อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี มีการลักลอบครองครองสัตว์ป่าโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย จนท.มาถึงสถานที่ดังกล่าว พบนกปรอดหัวโขนแขวนอยู่หลายกรง มีนายอภิสิทธิ์ แสดงตัวเป็นเจ้าของนกพร้อมได้นำหลักฐานการอนุญาตให้เพาะพันธุ์สัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครอง(สป.9)เล่มที่002 ฉบับที่ 052 ลงวันที่ 30 ก.ย.2558 มาแสดงพร้อมนำตรวจ ดังนี้
1.ใบอนุญาตให้เพาะพันธุ์สัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครอง (สป.9)เล่มที่ 002 ฉบับที่052 อนุญาตให้นายอภิสิทธิ์ จันโทดำ บ้านเลขที่ 11 ม.5 ต.หนองบัว อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี ทำการเพาะพันธุ์สัตว์ป่า(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายบันทึก)
2.บัญชีท้ายใบอนุญาตให้เพาะพันธุ์สัตว์ป่าสงวนและสัตว์ป่าคุ้มครอง เล่มที่ 002 ฉบับที่ 052 ลงวันที่ 30 ก.ย.2558 จำนวน 2 ฉบับ รวมมีนกปรอดหัวโขนตามบัญชีทั้งสิ้น 48 ตัว (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบท้ายบันทึกนี้)
3.บัญชีแสดงชนิดและจำนวนสัตว์ป่า ประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1 ของนายอภิสิทธิ์ จันโทดำฯ จำนวน 3 แผ่น (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายบันทึกนี้)
4.ผลการตรวจสอบพบว่ามีนกปรอดหัวโขนทั้งหมด 34 ตัว แยกเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์จำนวน 5 คู่ รวมจำนวน 10 ตัว ที่เหลือเป็นนกที่เกิดจากพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ดังกล่าวอีก 24 ตัว จากการเปรียบเทียบจำนวนนกปรอดหัวโขนกับเอกสารและหลักฐาน มีความสัมพันธ์ใกล้เคียงกัน น่าเชื่อว่าได้มาตามเอกสาร หลักฐาน และจากการเพาะพันธุ์
5.ส่วนนกที่ขาดหายไป จำนวน 14 ตัวนายอภิสิทธิ์ ฯ ให้การว่านกจำนวนดังกล่าวได้ตายไป และได้กำชับนายอภิสิทธิ์ฯให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ร.ต.ท.ณรงศักดิ์ ศรีพรหมมา 0897836378 รายงาน

Recent Posts