In ข่าวสารจาก บก.ปทส.

วันนี้ 1 ส.ค.62 เวลา 10.30 น.

ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.อนรรฆ ประสงค์สุข ผกก.2 บก.ปทส. พ.ต.ท.อรรถพล สุดสาย รอง ผกก.2 บก.ปทส. พ.ต.ต.พรพิทักษ์ พัฒนชัย สว.กก.2 บก.ปทส.

ตามหนังสือ บก.ปทส.ด่วนที่สุดที่ 0026.704/2105 ลง 25 ก.ค.62 ตรวจสอบโรงงานโกดังเก็บแร่ บจก.เกียเอ็นเนอร์ยี่ ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี

นำโดย พ.ต.ต.พรพิทักษ์ พัฒนชัย สว.กก.2 บก.ปทส. ร.ต.อ.พิเชฎช์ ตาละอุประ รอง สว.กก.2 บก.ปทส.พร้อมชุด ชป.1 สระบุรี,อยุธยา

ร่วมกับ
-จนท.กอ.รมน.นำโดย พ.อ.พงษ์เพชร เกษสุภะ หัวหน้าชุดปฏิบัติการ ศปป.4
-จนท.กอ.รมน.สระบุรี
-จนท.ชุดพยัคฆ์ไพร กรมป่าไม้
-จนท.ศูนย์ป้องกันและปราบปรามที่ 1(ภาคกลาง)
-จนท.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่5(สระบุรี)
-จนท.ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพื้นที่ 1 กรมสอบสวนคดีพิเศษ
-จนท.อุตสาหกรรม จ.สระบรี

ได้ร่วมกันออกตรวจสอบข้อเท็จจริง เป็นการสืบเนื่องจากการตรวจยึดจับกุมบริษัท เหมืองศศิน จำกัดกับพวก ต.ต้าผามอก อ.ลอง จ.แพร่ ตามปจว.ข้อ 3 เวลา 19.40 น.คดีอาญาที่ 82/2562 ยึดทรัพย์ที่ 42/2562 ลงวันที่ 9 ก.ค.2562 ซึ่งมีการกล่าวอ้างและตามแนวทางการสอบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ว่าได้นำแร่แบไรต์ จากบริษัท เหมืองศศิน จำกัด ที่ถูกดำเนินคดีดังกล่าวข้างต้น มาทำการแต่งแร่ ณ บริเวณบริษัท เกียเอ็นเนอร์ยี่ จำกัด เลขที่ 99/9 ม.3 ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี

โดยมีรายละเอียดในการตรวจสอบ ดังนี้
1.เมื่อคณะเจ้าหน้าที่ได้เดินทางมาถึง บ.เกียเอ็นเนอร์ยี่ จำกัด เลขที่ 99/9 ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี ได้พบกับนายปราโมทย์ ศาสตรวาหา อายุ 73 ปี บ้านเลขที่ 1 ซ.สามัคคี 58/15 ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี เลขประจำตัว 3120101463085 ได้แสดงตนเป็นเจ้าของ

2.โรงแต่งแร่ดังกล่าวได้รับอนุญาตทำการแต่งแร่ตามใบอนุญาตแต่งแร่(แบบแร่ 3)ใบอนุญาตที่ 3/2556 ออก ณ.วันที่ 19 เม.ย.59

3.พบกองแร่กองอยู่ในโกดัง(ด้านหลัง) จำนวน 1 กอง เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพื้นที่ 1 กรมสอบสวนคดีพิเศษ จึงได้ทำการเก็บตัวอย่างของแร่แบไรต์ จำนวน 4 ตัวอย่าง จุดที่ 1 บริเวณกองแร่ก้อน จุดที่ 2 บริเวณเศษแร่ก้อน จุดที่ 3 บริเวณถุงบรรจุบิ๊คแบค จุดที่ 4 บริเวณลงจากไซโล(ถังบรรจุแร่ผงสำเร็จรูป)

4.นายปราโมทย์ ฯ ได้แจ้งว่ากองแร่ดังกล่าวได้นำเข้าจากประเทศลาวพร้อมกับได้นำเอกสารรายละเอียดการนำเข้าของแร่แบไรต์ ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2562 ถึงเดือนกรกฎาคม 2562 นำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ส่วนแร่ที่ได้ทำการสั่งซื้อจากเหมืองศศินตั้งแต่เดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนพฤษภาคม 2562นั้น บริษัทได้ผลิตและจำหน่ายหมดเรียบร้อยแล้ว พร้อมกับได้มอบสำเนาเอกสารดังกล่าวให้กับเจ้าหน้าที่ไว้จำนวน 1 ชุด รายละเอียดตามเอกสารตามเอกสารที่แนบท้ายบันทึกนี้

นายบุญรอด พุ่มพวง เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่5 (สระบุรี) ได้นำเรื่องราวดังกล่าวไปลงตาม ปจว.ข้อที่ 7 เวลา 16.30 น.ลงวันที่ 1 ส.ค.62
ร.ต.อ.ศักดิ์สิทธิ์ กองปัญญา พงส.สภ.หน้าพระลาน จ.สระบุรี
ร.ต.ท.ณรงศักดิ์ ศรีพรหมมา
0897836378 รายงาน

Recent Posts