In ข่าวสารทั่วไป

วันนี้ (๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒)เวลา ๑๐.๐๐น.

ร.ต.ต.เสน่ห์ นาบุญ รอง สว.(ป)กก.๒บก.ปทส.ร.ต.ต.ธนเสฏฐ์ ศิริอภิพัฒน์ รอง สว.(ป)กก.๒บก.ปทส. ชุด ชป.๓ (จันทบุรี-ตราด) ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.อนรรฆ ประสงค์สุข ผกก.๒บก.ปทส.พ.ต.ท.เอกศิษฏ์ โตอดิเทพย์ รอง ผกก.(สอบสวน)กก.๒บก.ปทส.พ.ต.ท.สมศักดิ์ แก้วทอง สว.กก.๒บก.ปทส.

ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตามคำสั่งนายอำเภอเมืองตราด ที่ ๑๗๔/๒๕๖๒ ลง ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการ ยึด ทำลาย รื้อถอน แก้ไข ขนย้ายทรัพย์สินตลอดจนพืชผลอาสิน(ต้นยางพารา) รายคดีตรวจยึดพื้นที่ป่าถูกบุกรุกเสียหาย โดยไม่ได้ตัวผู้กระทำผิด บริเวณป่าบ้านหนองยาง หมู่ที่ ๕ ตำบลชำราก อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าหินเพิงทึบ เทือกเขาบรรทัด จังหวัดตราด เนื้อที่ ๑๑ไร่ ๓ งาน ๘๗ ตารางวา ตาม ปจว.ข้อ ๒ เวลา ๑๑.๑๕ น.ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ คดีที่ ๑๒๘/๒๕๖๐ และได้ดำเนินการรื้อถอนต้นยางพารา จำนวน ๙๐๐ ต้น

จึงได้ลง ปจว.ใว้แล้วที่ สภ.บ้านท่าเลื่อน อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ปจว.ข้อ ๑ เวลา ๑๐.๓๐ น.ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ร.ต.ต.เสน่ห์ นาบุญ ๐๘๑-๐๓๘๕๒๖๗ รายงาน

 

Recent Posts