In ข่าวสารจาก บก.ปทส.

วันที่ 17 ม.ค. 2562
เวลา 11.00 น.
โดยภายใต้อำนวยการของ พ.ต.อ.อนรรฆ ประสงค์สุข ผกก. 2 บก.ปทส.พ.ต.ท.อรรถพล สุดสาย รอง ผกก.2 บก.ปทส.พ.ต.ท.ณัฐพล แต่เจริญ สว.กก.2 บก.ปทส.
ชุด ชป.จว.สระบุรี ร.ต.ท.ณรงศักดิ์ ศรีพรหมมา,ด.ต.ศักดา สถานพงษ์,ด.ต.มานะ โพธิ์ศรีสวัสดิ์
ร่วมกับ จนท.ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันทำการตรวจยึดจับกุมผู้ต้องหา อายุ 32ปี

ทำการตรวจยึดไม้ของกลาง
ไม้สักแปรรูปจำนวน 92 แผ่นเหลี่ยม ปริมาตร 3.561ลูกบาศก์เมตร
ไม้กระยาเลยแปรรูปจำนวน 397 แผ่นเหลี่ยมปริมาตร 9.242 ลูกบาศก์เมตร
โดยกล่าวหาว่ากระทำความผิด ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484
1. ตามมาตรา 11 ฐานความผิด “ทำไม้ (ความหมายตามมาตรา4 (5)) หรือทำอันตรายด้วยประการใดๆแก่ไม้หวงห้ามโดยไม่รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่”
2. ตามมาตรา 48 ฐานความผิด “มีไม้สักแปรรูปไม่ว่าจำนวนเท่าใดไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตและมีไม้กระยาเลยแปรรูปเกิน 0.20 ลูกบาศก์เมตร ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่”
3. ตามมาตรา 70 ฐานความผิด “รับไว้ด้วยประการใดซ่อนเร้นจำหน่ายหรือช่วยพาเอาไปเสียให้พ้นซึ่งไม้ที่ตนรู้ว่าได้มาโดยกระทำผิดต่อบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ มีความผิดฐานเป็นตัวการในการกระทำความผิดนั้น”
เหตุเกิดที่
บริเวณบ้านไม่มีเลขที่ หมู่ที่6 ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562 เวลา 11.00 น. บริเวณค่าพิกัดกลางพื้นที่เกิดเหตุ 723741 E 1614144 N

นำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน สภ.แก่งคอยเพื่อดำเนินการต่อไป

Recent Posts