In ข่าวสารจาก บก.ปทส.

วันที่ ๑๑ ก.ค. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น

จนท.ตร.กก.2 บก.ปทส. ชุด ชป.4 (สระแก้ว) ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.อนรรฆ ประสงค์สุข ผกก.2 บก.ปทส.,พ.ต.ท.เอกศิษฏ์ โตอดิเทพย์ รอง ผกก.(สอบสวน)กก.2 บก.ปทส. และ พ.ต.ท.ปวารณ์ ดาลจาวัล สว.กก.2 บก.ปทส.

โดยได้ร่วมกับ
๑.เจ้าหน้าที่ป่าไม้ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้สระแก้ว ,เจ้าหน้าที่ป่าไม้หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สก.๖ (ท่าเต๊นท์) ,สก.๔ (เขาฉกรรจ)
๒.เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เขาฉกรรจ์
๓.เจ้าหน้าที่ตำรวจ ตชด.ร้อย ตชด.ที่ ๑๒๗
๔.เจ้าหน้าที่ทหาร ร้อย รส.จ.สก.
๕.เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอเขาฉกรรจ์
๖.จนท.หน่วยปฏิบัติการพิเศษที่ ๑๑

ได้ร่วมกันตรวจยึดพื้นที่ จำนวน ๓ ไร่ ๓ งาน ๙๗ ตรว. โดยกล่าวหาว่า
๑.กระทำผิดตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.๒๔๘๔ ม.๕๔ ฐาน ก่อสร้าง แผ้ วถางป่าหรือ เผาป่า หรือทำด้วยประการใดๆ อันเป็นการทำลายป่า หรือยึดถือครอบครองป่าเพื่อตนเอง โดยไม่ได้รับอนุญาต
๒.ผิด พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ มาตรา ๑๔ ฐาน ยึดถือครอบครองทำประโชน์ หรืออาศัยอยู่ในที่ดิน ก่นสร้าง แผ้วถาง หรือทำด้วยประการใด อันเป็นการป่าสงวนแห่งชาติ โดยไม่ได้รับอนุญาต

เหตุเกิดที่บริเวณสวนป่า โครงการปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาติป่าห่วยไคร้แปลงปลูกป่าปี๒๕๒๒ ม.๑๙ ต.หนองหว้า อ.เขาฉกรรจ์จ.สระแก้ว พิกัด ๔๘ P ๑๗๗๔๙๖ E ๑๕๑๕๕๗๕ N

นำส่ง พงส.สภ.เขาฉกรรจ์ ดำเนินคดีต่อไป ตาม ปจว.ข้อ ๒ เวลา ๑๕.00 น.คดีอาญาที่ ๑๘๙/๖๒
ร.ต.อ.นิเวศน์ ปิ่นเวหา รายงาน


 

วันที่ ๑๑ ก.ค. ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๓๐น

จนท.ตร.กก.2 บก.ปทส. ชุด ชป.4 (สระแก้ว) ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.อนรรฆ ประสงค์สุข ผกก.2 บก.ปทส.,พ.ต.ท.เอกศิษฏ์ โตอดิเทพย์ รอง ผกก.(สอบสวน)กก.2 บก.ปทส. และ พ.ต.ท.ปวารณ์ ดาลจาวัล สว.กก.2 บก.ปทส.

โดยได้ร่วมกับ
๑.เจ้าหน้าที่ป่าไม้ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้สระแก้ว ,เจ้าหน้าที่ป่าไม้หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สก.๖ (ท่าเต๊นท์) ,สก.๔ (เขาฉกรรจ)
๒.เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เขาฉกรรจ์
๓.เจ้าหน้าที่ตำรวจ ตชด.ร้อย ตชด.ที่ ๑๒๗
๔.เจ้าหน้าที่ทหาร ร้อย รส.จ.สก.
๕.เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอเขาฉกรรจ์
๖.จนท.หน่วยปฏิบัติการพิเศษที่ ๑๑

ได้ร่วมกันตรวจยึดพื้นที่ จำนวน ๗ไร่ ๑ งาน ๖ ตรว. โดยกล่าวหาว่า
๑.กระทำผิดตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.๒๔๘๔ ม.๕๔ ฐาน ก่อสร้าง แผ้ วถางป่าหรือ เผาป่า หรือทำด้วยประการใดๆ อันเป็นการทำลายป่า หรือยึดถือครอบครองป่าเพื่อตนเอง โดยไม่ได้รับอนุญาต
๒.ผิด พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ มาตรา ๑๔ ฐาน ยึดถือครอบครองทำประโชน์ หรืออาศัยอยู่ในที่ดิน ก่นสร้าง แผ้วถาง หรือทำด้วยประการใด อันเป็นการป่าสงวนแห่งชาติ โดยไม่ได้รับอนุญาต

เหตุเกิดที่บริเวณสวนป่า โครงการปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาติป่าห่วยไคร้แปลงปลูกป่าปี๒๕๒๒ ม.๑๙ ต.หนองหว้า อ.เขาฉกรรจ์จ.สระแก้ว พิกัด ๔๘ P ๑๗๗๖๐๖ E ๑๕๑๖๑๔๔ N

นำส่ง พงส.สภ.เขาฉกรรจ์ ดำเนินคดีต่อไป ตาม ปจว.ข้อ ๓ เวลา ๑๖.๐๐ น.คดีอาญาที่ ๑๙๐/๖๒
ร.ต.อ.นิเวศน์ ปิ่นเวหา รายงาน


 

วันที่ ๑๑ ก.ค. ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐น จนท.ตร.กก.2 บก.ปทส. ชุด ชป.4 (สระแก้ว) ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.อนรรฆ ประสงค์สุข ผกก.2 บก.ปทส.,พ.ต.ท.เอกศิษฏ์ โตอดิเทพย์ รอง ผกก.(สอบสวน)กก.2 บก.ปทส.และ พ.ต.ท.ปวารณ์ ดาลจาวัล สว.กก.2 บก.ปทส.

โดยได้ร่วมกับ
๑.เจ้าหน้าที่ป่าไม้ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้สระแก้ว ,เจ้าหน้าที่ป่าไม้หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สก.๖ (ท่าเต๊นท์) ,สก.๔ (เขาฉกรรจ)
๒.เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เขาฉกรรจ์
๓.เจ้าหน้าที่ตำรวจ ตชด.ร้อย ตชด.ที่ ๑๒๗
๔.เจ้าหน้าที่ทหาร ร้อย รส.จ.สก.
๕.เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอเขาฉกรรจ์
๖.จนท.หน่วยปฏิบัติการพิเศษที่ ๑๑

ได้ร่วมกันตรวจยึดพื้นที่ จำนวน ๓ไร่ ๓ งาน ๒๕ ตรว. โดยกล่าวหาว่า
๑.กระทำผิดตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.๒๔๘๔ ม.๕๔ ฐาน ก่อสร้าง แผ้ วถางป่าหรือ เผาป่า หรือทำด้วยประการใดๆ อันเป็นการทำลายป่า หรือยึดถือครอบครองป่าเพื่อตนเอง โดยไม่ได้รับอนุญาต
๒.ผิด พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ มาตรา ๑๔ ฐาน ยึดถือครอบครองทำประโชน์ หรืออาศัยอยู่ในที่ดิน ก่นสร้าง แผ้วถาง หรือทำด้วยประการใด อันเป็นการป่าสงวนแห่งชาติ โดยไม่ได้รับอนุญาต

เหตุเกิดที่บริเวณสวนป่า โครงการปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาติป่าห่วยไคร้แปลงปลูกป่าปี๒๕๒๒ ม.๑๙ ต.หนองหว้า อ.เขาฉกรรจ์จ.สระแก้ว พิกัด ๔๘ P ๑๗๗๒๘๓ E ๑๕๑๕๗๐๓ N

-นำส่ง พงส.สภ.เขาฉกรรจ์ ดำเนินคดีต่อไป ตาม ปจว.ข้อ ๔ เวลา ๑๖.๓๐ น.คดีอาญาที่ ๑๙๑/๖๒
ร.ต.อ.นิเวศน์ ปิ่นเวหา รายงาน

Recent Posts