In ข่าวสารจาก บก.ปทส.

วันนี้ (๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ )เวลา ๑๑.๓๐ น. ร.ต.ต.เสน่ห์ นาบุญ รอง สว.(ป)กก.๒บก.ปทส.ร.ต.ต.ธนเสฏฐ์ ศิริอภิพัฒน์ รอง สว.(ป)กก.๒บก.ปทส.พร้อมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.๒ บก.ปทส.นำโดย พ.ต.ท.เอกศิษฏ์ โตอดิเทพย์ รอง ผกก.(สอบสวน)กก.๒บก.ปทส.โดยการสั่งการของ พ.ต.อ.อนรรฆ ประสงค์สุข ผกก.๒บก.ปทส.ได้ร่วมกันจับกุม
ผู้ต้องหาสองราย โดยกล่าวหาว่า

ผู้ต้องหาที่ ๑ เป็นบุคคลต่างด้าวหลบหนีเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ได้ขออนุญาต และขุดตักดินโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ผู้ต้องหาที่ ๒ ขุดตักดินโดยไม่ได้ขออนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น

พร้อมด้วยของกลาง
๑.รถแบ็คโฮ ยี่ห้อ SUMITTOMO รุ่น เอสเฮช ๒๑๐-๕ สีเหลือง จำนวน ๑ คัน
๒.รถแบ็คโฮ ยี่ห้อ HITASHI รุ่น แซตเอ๊ก ๒๐๐ สีส้ม จำนวน ๑ คัน
เหตุเกิด หมู่ที่ ๔ ต.พลอยแหวน อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ละติจูด ๑๒ องศาเหนือ ๓๖ ลิฟดา ๑๔ ฟิลิฟดา , ลองติจูด ๑๐๒ องศาตะวันออก ๒ ลิฟดา ๕๒ ฟิลิฟดา
ได้นำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลาง ส่ง พงส.สภ.ท่าใหม่ อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ตาม ปจว.ข้อ ๔ เวลา ๑๕.๓๐ น.คดีอาญาที่ ๔๔ /๒๕๖๒ ยึดทรัพย์ที่ ๑๓/๒๕๖๒
ร.ต.ต.เสน่ห์ นาบุญ ๐๘๑-๐๓๘๕๒๕๗ รายงาน

Recent Posts