In ข่าวสารจาก บก.ปทส.

วันนี้ (12 ก.พ. 62) เวลาประมาณ 10.30 น. ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.มงคล พรานสูงเนิน ผกก.1 บก.ปทส.นำโดย พ.ต.ท.พิทักษ์เทพ สายทอง สว.กก.1 บก.ปทส.ร.ต.อ.สุนทร แก้วกอนเมือง รอง สว.(ป)กก.1 บก.ปทส.ด.ต.สากล เมืองศรีสุข ผบ.หมู่ กก.1 บก.ปทส.ร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมโรงงานอุตวาหกรรมเข้าตรวจสอบโรงงานเพื่อป้องกันไม่ให้มีการปล่อยมลพิษทางอากาศของบริษัท ยูไนเต็ดคอนสตรัคชั่นแมติเรียล จำก้ดประกอบกิจการทำเสาเข็มคอนกรีตทะเบียนโรงงาน3-58(1)-7/30ตั้งอยู่ณ.เลขที่ 265 ถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งเหนือ แขวง-เขตหนองแขม กรุงเทพฯขณะตรวจสอบพบว่าประกอบกิจการตามปกติ มีการใช้หม้อน้ำอัตราการผลิตไอ 2.5 t0n/hr จำนวน 1 เครื่องและ 1.0 ton/hr จำนวน 1 เครื่องโดยใช้น้ำมันเตาเกรดซีเป็นเชื้อเพลิง


เวลาประมาณ 11.00 น. ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ. มงคล พรานสูงเนิน ผกก.1 บก.ปทส. นำโดย พ.ต.ท.ชัช แสงฉาย สว.กก.1บก.ปทส. สั่งการให้ ร.ต.ท.จำเนียร เถียรชานาถ รองสว.(ป)กก.1บก.ปทส. และ ดต.วิทวัส จันศรี ผบ.หมู่ กก 1 บก.ปทส. ร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมโรงงาน 2

เข้าตรวจสอบบริษัทไทยเมกิ ทะเบียนโรงงาน 3-100(5)-1/38 ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 113 ซอยบางกระดี่ 8 ถนนบางกระดี่ แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กทม. ขณะเข้าตรวจสอบพบว่าประกอบกิจการตามปกติมีการใช้หม้อน้ำ 2 เครื่องโดยใช้เชื้อเพลิงน้ำมันดีเซลอัตราการผลิต ไอ 2 tons/hr จำนวน 1 เครื่องและใช้เชื้อเพลิงน้ำมันเตาเกรด a อัตราการผลิต ไอ2 tons/hr จำนวน 1 เครื่อง


 

เวลาประมาณ 11.00 น. ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ. มงคล พรานสูงเนิน ผกก.1 บก.ปทส. นำโดย พ.ต.ท.ชัช แสงฉาย สว.กก.1บก.ปทส. สั่งการให้ ร.ต.ท.จำเนียร เถียรชานาถ รองสว.(ป)กก.1บก.ปทส. และ ดต.วิทวัส จันศรี ผบ.หมู่ กก 1 บก.ปทส. ร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมโรงงาน 2

เข้าตรวจสอบ บริษัท ทีแมนฟาร์มา จำกัดทะเบียนโรงงาน3-46(2)-/28 ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 69 ซอยบางขุนเทียน 14แขวง เเสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ขณะตรวจสอบพบว่าประกอบกิจการตามปกติมีการใช้หม้อน้ำเชื้อเพลิงน้ำมันดีเซลอัตราการผลิตไอ 1.5 tons/hrจำนวน 2 เครื่อง


 

เวลา 11.20น. ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.มงคล พรานสูงเนิน ผกก1.บก.ปทส. สั่งการให้ พ.ต.ท. พิทักษ์เทพ สายทองสว.กก1.บก.ปทส. ร.ต.อ.ธีระชัย ดีเส็ง รองสว(ป) กก1.บก.ปทส. พร้อมสายตรวจชุดปฏิบัติการที่ 3 ไปตรวจสอบสถานประกอบการ ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ ตั้งอยู่ ณ.เลขที่39/23 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร . ได้ตรวจพบ
1.ใบแทนใบอนุญาแประกอบกิจการโรงงาน (อยู่ระหว่างการต่อใบอนุญาต)จำนวน1 ฉบับ
2. ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จำนวน1ฉบับ
จากการตรวจาอบการปฏิบัติของบริษัท พบว่ามีการฉีดพ่นน้ำบริเวณ ภายในสถานที่ขณะผสมปูนซีเมนต์ และฉีดพ่นทางเข้า-ออก บริษัท สู่ถนนใหญ่ เบื้องต้นขณะตรวจสอบไม่พบมีการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง แต่ประการใด…จึวเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


เวลาประมาณ 12.45น. ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.มงคล พรานสูงเนิน ผกก.1 บก.ปทส. นำโดย พ.ต.ท. กนกพัฒน์ นำหาโชด สว.กก.1 บก.ปทส. ร.ต.ต ฉัตรชะนัย สอนสมฤทิ์ รองสว.(ป)กก.1 บก.ปทส. ด.ต. อาหมัด มินบำรุง ผบ.หมู่ กก.1 บก.ปทส.
ร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม เข้าตรวจสอบโรงงาน เพื่อป้องกันไม่ให้มีการปล่อยมลพิษทางอากาศ ณ.บริษัท ชุณหวัฒนาการยาง จำกัด เลขที่ 26/73-74 ถ.เอกชัย ม.6 คลอง แม่น้ำ แขวงบางบอน เขต บางขุทเทียน กรุงเทพฯ ผลการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า
1.มีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน รง.4
2.เอกสารรับรองความปลอดภัยในการใช้หม้อไอน้ำ
ลักษณะการดำเนินกิจการ ไม่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ มีระบบการจัดการที่ดี ได้มาตรฐานของกรมโรงงานอุตสาหกรรมและของสำนักงานเขต

 


เวลาประมาณ 13.00 น. ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.มงคล พรานสูงเนิน ผกก.1 บก.ปทส. นำโดย พ.ต.ต.คณพล อุนะพำนัก สว.กก.1 บก.ปทส. สั่งการให้ ร.ต.อ.จรัญ รอดประสิทธิ์ รอง สว.(ป.)กก.1 บก.ปทส.,ร.ต.ท.อดิเทพ ขาวลา,ด.ต.ทัพพสาร ลีบาง พร้อมชุดปฏิบัติการ กก.1 บก.ปทส. เข้าตรวจสอบโรงงาน เพื่อป้องกันไม่ให้มีการปล่อยมลพิษทางอากาศ ณ บริษัท โมเดิร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด เลขที่ 5 ซ.เทียนทะเล 15 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ ผลการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า
1.มีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน รง. 4
2.มีใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักร
3.มีใบอนุญาตค้าหรือมีไว้ครอบครองเพื่อการค้าซึ่งสิ่งประดิษฐ์ฯ
4.มีใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตราย อก.2
ลักษณะการดำเนินกิจการ ไม่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ มีระบบการจัดการที่ดี ได้มาตรฐานของกรมโรงงานอุตสาหกรรมและของสำนักงานเขต


 

เวลาประมาณ 13.00 น.ภายใต้อำนวยการของ พ.ต.อ.มงคล พรานสูงเนิน ผกก.1 บก.ปทส.นำโดย พ.ต.ท.พิทักษ์เทพ สายทอง สว.กก.1 บก.ปทส.ร.ต.อ.สุนทร แก้วกอนเมือง รองสว.(ป)กก.1 บก.ปทส. ด.ต.สากล เมืองศรีสุข ผบ.หมู่ กก.ปทส.ร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมเข้าตรวจสอบโรงงานเพื่อป้องกันไม่ให้มีการปล่อยมวลพิษทางอากาศของบริษัท สหพันธ์ยางไทย จำกัด ทะเบียนโรงงาน3-52(4)-5/17ประกอบกิจการท่อยาง ตั้งอยู่ ณ.เลขที่ 127/1 ซอยสุขสวัสดิ์ 26 ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงบางประกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯขณะตรวจพบว่าหยุดกิจการมาแล้ว 1 สัปดาห์มีหม้อน้ำ 1 เครื่องขนาด 0.5ton/hr ใช้ฟืนไม้เป็นเชื้อเพลิง มีระบบบำบัดมวลพิษทางอากาศ


เวลาประมาณ 14.00 น.ภายใต้อำนวยการของ พ.ต.อ.มงคล พรานสูงเนิน ผกก.1 บก.ปทส.นำโดย พ.ต.ท.พิทักษ์เทพ สายทอง สว.กก.1 บกปทส. ร.ต.อ.สุนทร แก้วกอนเมือง รองสว.(ป)กก.1 บก.ปทส. ด.ต.สากล เมืองศรีสุข ผบ.หมู่ กก.1 ปทส.ร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมโรงงานอุตสากรรมเข้าตรวจสอบโรงงานเพื่อป้องกันไม่ให้มีการปล่อยมลพิษทางอากาศของบริษัทยางไทยสัตยา(1999)จำกัดทะเบียนโรงงานเลขที่3t52(4)-5/58 ประกอบกิจการทำท่อยาง ตั้งอยู่ ณ.เลขที่126 หมู่ที่ 9 ซอยประชาอุทิศ 16 ถนนประชาอุทิศ แขวง-เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯขณะตรวจสอบพบว่าไม่มีการใช้หม้อน้ำ(1 เครื่อง)ขนาด 0.5ton/hr ใช้น้ำมันดีเซล ทั้งนี้มีการประกอบกิจการตามปกติมีฝุ่นเล็กน้อย จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

Recent Posts