In ข่าวสารจาก บก.ปทส.

วันนี้ ( 15ก.พ.62) เวลาประมาณ 09.50น. ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.มงคล พรานสูงเนิน ผกก.1 บก.ปทส. นำโดย พ.ต.ท.ชัช แสงฉาย สว.กก.1 บก.ปทส. สั่งการให้ ด.ต.วิทวัส จันศรี ผบ.หมู่กก.1บก.ปทส.ร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม เข้าตรวจสอบ บริษัท สยามเภสัช จำกัด ประกอบกิจการผลิตยาชนิดน้ำและยาเม็ด ตั้งอยู่เลขที่123 ซ.โชคชัยรวมมิตร ถนน.วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพ ผลการตรวจสอบดังนี้
1.มีหม้อน้ำจำนวน 8ลูก โดยใช้ไฟฟ้าเป็นเชื้อเพลิง
2.มีฝุ่นละอองจากการผสมยาเม็ด มีระบบบำบัดแบบBag Filter
3.มีระบบบำบัดน้ำเสียแบบActivated
4.มีการขออนุญาตส่งกากอุตสาหกรรมส่งกำจัด

 


วันนี้ ( 15 ก.พ.62) เวลาประมาณ 10.00น. ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.มงคล พรานสูงเนิน ผกก.1 บก.ปทส. นำโดย พ.ต.ท.ชัช แสงฉาย สว.กก.1 บก.ปทส. สั่งการให้ ร.ต.อ.ธิติพงษ์ ทองพันช่าง รอง สว.กก.1 บก.ปทส.,ด.ต.เขมวัธน์ ศิลปกูลวิวัฒน์ ผบ.หมู่(ป.) กก.1 บก.ปทส.และ ด.ต.สุดใจ จ่าผาย ผบ.หมู่ กก.1 บก.ปทส. ร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม เข้าตรวจสอบ บริษัทไทย พี ดี เคมีคอล จำกัด ประกอบกิจการโรงงานผลิตยาชนิดน้ำ และชนิดเม็ด ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 2 ถนนวิภาวดี แขวงดินแดงเขตดินแดงกรุงเทพมหานคร ขณะตรวจสอบพบว่าประกอบกิจการตามปกติ มี Bag filter การ บำบัดก่อนปล่อยสู่ภายนอก และได้เก็บตัวอย่างน้ำที่ผ่านการบำบัดส่งตรวจต่อไป


 

15กพ 62 เวลาประมาณ 10.20 นภายใต้การอำนวยการของพ.ต. อ. มงคล พรานสูงเนิน ผกก 1 บก.ปทส.นำโดยพ.ต.ท. ชัช แสงฉายสว.กก.1บก.ปทส.สั่งการให้ร.ต.ท. จำเนียร เถียรชานาถ รองสว.(ป)กก.1บก.ปทส.ร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมเข้าตรวจสอบโรงงานโง้วง้วนฮวด ทะเบียนโรงงาน3-10(3)-3/28ตั้งอยู่ณเลขที่ 59 /12ซอยแอนเน็กช์ ถนนพหลโยธิน แขวงสายไหมเขตสายไหมกรุงเทพมหานครขณะตรวจสอบพบว่าโรงงานประกอบกิจการตามปกติ(ทำเส้นขนมจีน)พบหม้อน้ำ 1 เครื่องใช้ฟืนเป็นเชื้อเพลิงอัตราการผลิตไอ1.0ตันไอน้ำ/ชั่วโมง

 

 


 

วันนี้ ( 15 ก.พ.62) เวลาประมาณ 11.00 น. ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.มงคล พรานสูงเนิน ผกก.1 บก.ปทส. นำโดย พ.ต.ท.ชัช แสงฉาย สว.กก.1 บก.ปทส. สั่งการให้ ร.ต.อ.ธิติพงษ์ ทองพันช่าง รอง สว.กก.1 บก.ปทส.,ด.ต.เขมวัธน์ ศิลปกูลวิวัฒน์ ผบ.หมู่(ป.) กก.1 บก.ปทส.และ ด.ต.สุดใจ จ่าผาย ผบ.หมู่ กก.1 บก.ปทส. ร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม เข้าตรวจสอบ บริษัทสยามเภสัช จำกัด ประกอบกิจการโรงงานผลิตยาชนิดน้ำ และชนิดเม็ด ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 9 ซอยโชดชัยร่วมมิตร ถนนวิภาวดี แขวงดินแดงเขตดินแดงกรุงเทพมหานคร ขณะตรวจสอบพบว่าประกอบกิจการตามปกติ มี Bag filter การ บำบัดก่อนปล่อยสู่ภายนอก และได้เก็บตัวอย่างน้ำที่ผ่านการบำบัดส่งตรวจต่อไป


 

 

วันนี้ ( 15 ก.พ.62) เวลาประมาณ 12.00 น. ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.มงคล พรานสูงเนิน ผกก.1 บก.ปทส. นำโดย พ.ต.ท.ชัช แสงฉาย สว.กก.1 บก.ปทส. สั่งการให้ ร.ต.อ.ธิติพงษ์ ทองพันช่าง รอง สว.กก.1 บก.ปทส.,ด.ต.เขมวัธน์ ศิลปกูลวิวัฒน์ ผบ.หมู่(ป.) กก.1 บก.ปทส.และ ด.ต.สุดใจ จ่าผาย ผบ.หมู่ กก.1 บก.ปทส. ร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม เข้าตรวจสอบ หจก.บางโพอบไม้ประกอบกิจการโรงงาน อบไม้ ไส ซอย ไม้ ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 847 ซอย วัดอนัมนิกายาราม ถนนประชาราษฎร์สาย 1 แขวง/เขต บางซื่อกรุงเทพมหานคร ขณะตรวจสอบพบว่า มีการขอพักการใช้หม้อไอน้ำ ตั้งแต่ 5 ต.ค.60 ขณะตรวจสอบไม่พบการใช้หม้อไอน้ำ แต่อย่างใด

 

Recent Posts