พ.ร.บ.ป่าไม้ (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2562 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 17 เมษายน 2562

พ.ร.บ.ป่าไม้ (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2562 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 17 เมษายน 2562 ตามนโยบาย ปลูกง่าย ตัดง่าย  ขายคล่อง ป้องกันไม้สวมตอ สะดวกผู้ปลูก สบายใจผู้ซื้อ   ดาวน์โหลดเอกสาร คลิกที่นี่  

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับมลพิษทางอากาศ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับมลพิษทางอากาศ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับมลพิษทางอากาศเป็นสิ่งที่จัดทำขึ้นหรือกำหนดขึ้นมา เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการดำรงกลยุทธและบังคับใช้มาตรการต่างๆ ที่ได้วางไว้ [...]

คำสั่ง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 393/2561 ลง 19 มิ.ย.61 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าชที่ฝ่ายอำนวยการ และชุดปฏิบัติการศูนย์เฉพาะกิจการปราบปรามการค้างาช้าง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (เพิ่มเติม)

คำสั่ง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 393/2561 ลง 19 มิ.ย.61 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าชที่ฝ่ายอำนวยการ และชุดปฏิบัติการ ศูนย์เฉพาะกิจการปราบปรามการค้างาช้าง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (เพิ่มเติม)   [...]

page 1 of 3