พล.ต.ต.ปัญญา ปิ่นสุข

ผบก.ปทส.

มุ่งมั่น ศรัทธา กล้าหาญ ร่วมมือ ซื่อสัตย์